Intresset för den familjehemskonferens som hålls i Göteborg i veckan är mycket stort. En lång rad experter och personal inom familjehemsvården i Norden deltar. Göteborg är föregångare på flera områden inom familjehemsverksamheten. Att få fler familjer att ställa upp som fosterhem är den största utmaningen.

– Behovet av en nationell konferens är jättestort. Det är ett enormt sug från hela landet att få träffas och få höra om de här frågorna. Det var halvfullt innan vi ens skickat ut programmet, säger Lotte Hansson på Familjehemsprojektet i Göteborg som är en av arrangörerna.

– Konferensen är en mötesplats för att utveckla arbetet med familjehem. Det är den största inom vår yrkeskategori i landet, säger hon.

Det som avhandlas är bland annat forskning, nya arbetsmetoder och erfarenheter från olika arbetsplatser. Flera auktoriteter på området deltar, bland andra Atle Dyregrov, Olof Risberg och Mats Trondman.

Aktuella frågor

Frågor kring familjehem är alltid aktuella. Den senaste tiden har det gällt hur barnen egentligen har det. Riksdagens revisorer har också kritiserat delar av familjehemsverksamheten i landet. Revisorerna anser att staten måste satsa mer på till exempel landsomfattande aktioner.

– Det här är en sådan verksamhet där det hela tiden sker en utveckling, säger Lotte Hansson.

Göteborg pionjärer på marknadsföring

Den viktigaste frågan är att skaffa fram familjehem, det vill säga familjer som är beredda att ta emot ett barn i sitt hem. Det är inte alltid så lätt. Många göteborgare vet inte ens om att det finns familjehem. Förr kallades de för fosterhem.

– Själva grunden för att vi ska kunna rekrytera familjer är att folk vet att det finns familjehem och att det finns ett behov av fler hem, säger Lotte Hansson.

Det är just på detta område som Göteborg har varit pionjärer. Genom att nästan alla stadsdelar samarbetar när det gäller familjehemmen finns det möjlighet till större satsningar. Sveriges hittills största rekryteringskampanj av familjehem genomfördes år 2000. Det var reklamtavlor på stan och helsidor i dagstidningarna. Sedan dess har kampanjen körts med jämna mellanrum.

– Att vi går ut och använder vanlig modern marknadsföring i socialt arbete är ovanligt i kommunalt socialt arbete. Det har vi gjort rätt mycket i Göteborg. Vi får jättemycket förfrågningar om det, berättar Lotte Hansson.

Familjehemsprojektet

Det är Familjehemsprojektet i Göteborg som arrangerar konferensen i samarbete med Dalheimers Hus. Familjehemsprojektet är en gemensam satsning som görs av de flesta stadsdelar i Göteborg. Målet är att rekrytera nya familjer och utbilda familjehem. Projektet arbetar också med att arrangera temadagar och konferenser. Familjehemsprojektet i Göteborg har funnits sedan 1999.

– En del av vårt uppdrag är att hitta nya vägar och ta nya grepp, säger Lotte Hansson.

Den gemensamma satsningen och organisationen av verksamheten med familjehem inom Göteborgs kommun är lite unikt i landet menar Lotte Hansson. Hon anser att Göteborg absolut har kunskap att lära ut till övriga landet.

Återkommande konferenser i Göteborg

Det är andra gången som Familjehemsprojektet arrangerar en Nordisk konferens om familjehem. 2001 deltog 400 personer i en mycket lyckad träff. I år kommer 500 personer från hela landet till tredagarskonferensen som består av seminarier, föreläsningar och underhållning.

– Om det går som vi hoppas så vill vi ha detta i fortsättningen, vartannat år. Då kommer vi att lägga det här i Göteborg, säger Lotte Hansson.

Konferensen hålls på Arken på Hisingen 10 – 12 september.

Nominerade till pris

Familjehemsprojektet i Göteborg är i år nominerat till Götapriset, som delas ut för bästa förnyelseprojekt i Sverige inom offentlig sektor.