Är sexualiteten en utmaning för rättssystemet? Hur värderar domstolarna bevisen i sexbrottsmål och hur kan brottsoffren känna sig tryggare i rättsprocessen? Det är ett par frågor som tas upp vid ett halvdagssseminarium i Göteborg på onsdag nästa vecka.

– Intresset är stort för de här frågorna, så 180 av 200 platser är bokade, säger Ann Hanbert på Tryggare och Mänskligare Göteborg, som arrangerar seminariet ihop med Brottsoffermyndigheten och Åklagarmyndighetens utvecklingscentrum i Göteborg.

Öppet för allmänheten

Främst är det folk från socialtjänsten, polisen, ideella föreningar och andra med särskilt intresse för brottsofferfrågor som anmält sig. Seminariet är dock öppet för allmänheten och kostnadsfritt.

Madeleine Leijonhufvud, professor i straffrätt vid Stockholms universitet, inleder med att ställa frågan om vår sexualitet är en utmaning för rättssystemet.

Sedan kommer kammaråklagare Kajsa Rapp från Åklagarmyndighetens utvecklingscentrum i Göteborg och talar om domstolarnas bevisvärdering i sexualbrottsmål, ett mycket aktuellt ämne efter hovrättsdomen i det så kallade Stureplansmålet i veckan.

Tryggare vittnen med integritetsskydd

Seminariet avslutas med erfarenheter från ett annat stort och uppmärksammat rättsfall, den så kallade Hagamannen i Umeå. Annika Öster, chefsåklagare i Umeå ska tala om hur åklagaren kan bidra till ett bra bemötande av brottsoffer, till exempel skyddet av deras integritet och hur man på så sätt kan få tryggare bevispersoner i rättsprocessen.

Fotnot:
Seminariet hålls onsdag 24 oktober på Elite Park Avenue Hotel, Kungsportsavenyn 36-38, kl 8.30 – 12.00. Fortfarande finns ett fåtal platser kvar, anmälan omgående på Brottsoffermyndighetens webbplats.