Från befrielse till flykt. Flyktingar från Eritrea har under året blivit den näst största gruppen asylsökande i Sverige och många är unga under 18 år. På ett seminarium på fredag får Göteborgs Stads anställda som möter nyanlända chans att lära sig mer om landet och varför så många flyr därifrån.

Antalet asylsökande från Eritrea har ökat kraftigt, med mer än 200 procent, sedan förra året. Den största ökningen står unga för, varav många är ensamkommande.

Många riskerar livet för att fly
– Vi vill ge stadens anställda möjlighet att fördjupa sin kunskap och öka sin förståelse för att de ska kunna göra ett bra jobb när de möter nyanlända här i Göteborg, förklarar Tomas Magnusson på enheten för samhällsorientering vid social resursförvaltning.

– I skuggan av rubrikerna om allt som sker i Mellanöstern, flyr alltfler också från Eritrea. Därför har vi nu valt att anordna det här seminariet. Glädjande nog, har det väckt mycket stort intresse.

Det är en rad olika omständigheter som gör att så många riskerar livet för att fly från Eritrea – ett land med rik och lång historia. Det ligger på Afrikas horn där de äldsta kända spåren av mänskliga varelser har påträffats. Efter ett 30 år långt befrielsekrig blev Eritrea självständigt. Idag flyr tusentals människor från landet varje vecka – vad händer?

Bakgrundskunskap och inspiration
Om detta handlar fredagens seminarium. Docent Redie Bereketeab, som är forskare på Nordiska Afrikainstitutet, berättar om kampen för självständighet och situationen fram till idag. Marianne Mathlein som besökt Eritrea många gånger, berättar om sitt intresse och engagemang för Eritrea, hon har bland annat skrivit boken ”Eritreas kvinnor i krig och fred”.

Seminariet ingår i programserien Göteborg i världen – världen i Göteborg som anordnas av enheten för samhällsorientering, social resursförvaltning. Syftet är att ge bakgrundskunskap och inspiration till de som i sin yrkesroll möter flyktingar och invandrare.
Nästa seminarium blir den 7 november och handlar om Mellanöstern – anhängare och offer i de religiösa krigen.