Varför drabbas vissa hårdare? När professor Felipe Estrada kommer till Göteborg på tisdag för ett seminarium om den ojämlika brottsligheten är intresset så stort att arrangörerna tvingats byta till en större lokal.

Tryggare mänskligare Göteborg har tillsammans med TSS (Forum för forskning kring trygg och säker stad) vid Göteborgs universitet sedan en rad år bjudit in till seminarier kring aktuella frågor som ligger nära trygghetsperspektivet.

Felipe Estrada – med förflutet på Brottsförebyggande rådet och nu professor på kriminologiska institutionen vid Stockholms universitet – har tidigare gästat Göteborg vid ett flertal tillfällen.

Vid tisdagens arrangemang, i GU:s lokaler på Sprängkullsgatan, kommer Estrada att hålla ett anförande under rubriken: Den ojämlika brottsligheten.

Estrada intresserar sig för det sociala utanförskapets orsaker och konsekvenser. Varför fastnar många svenskar i en situation som leder till långvarigt utanförskap? Och varför drabbas vissa hårdare än andra?

Tryggare mänskligare Göteborg välkomnar besökare från många olika professioner och sammanhang. Både i stadens organisation och från frivilligsektorn.

– Den här gången har vi särskilt vänt oss till polisen, kriminalvården och rättsväsendet men arrangemanget är öppet även för allmänheten, säger Borghild Håkansson, på Tryggare och Mänskligare Göteborg.

Dessutom finns studenter och forskare från universitet på plats för att delta i den efterföljande diskussionen.