Goda utsikter till jobb. En "social" byggutbildning kan bli vägen till jobb för ett 50-tal göteborgare som idag är beroende av försörjningsstöd. I slutet av februari satte sig de första på skolbänken. Examen blir det hösten 2016.

– Intresset för utbildningen har varit jättestort, vi hade 110 anmälda till de två första informationsmötena, säger Stina Johansson, rektor på arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen som tagit fram utbildningen ihop med stadsdelarna.

Utbildningen, på gymnasienivå, är ovanlig eftersom den kommit till stånd tack vare Göteborgs Stads arbete med social hänsyn i upphandlingar.

Det innebär att socialtjänsten ute i stadsdelarna är med och rekryterar och hjälper till att få fram deltagare. Här rör det sig om utlandsfödda yngre människor eller personer med funktionsnedsättning som blivit beroende av försörjningsstöd.

Extra matte
– Själva utbildningen skiljer sig inte mycket från en traditionell byggutbildning, mer än att det finns extra svenska och matematik på schemat, säger Stina Johansson.

Deltagarna går först en orienteringskurs på tre veckor. De som känner att de hamnat rätt, studerar sedan i 1 – 1,5 år, beroende på förkunskaper och tidigare byggerfarenhet.

– De startar tio åt gången, med några veckors mellanrum. Då kan skolan ta emot dem bättre, eftersom alla har individuella studiegångar, säger Stina Johansson.

Byggutbildningen, som anordnas av företaget Movant, har godkänts av Byggnadsindustrins yrkesnämnd, BYN, och de fackliga organisationerna, men finansieras helt av Göteborgs Stad, med cirka fem miljoner kronor för de 50 platserna.

Murare och målare
Här ska utbildas murare, målare, golvläggare, plåtslagare och håltagare, allihop kategorier där det råder goda utsikter för jobb i framtiden, både vad gäller offentliga upphandlingar och privata jobb.

Tanken är också att kommunen i framtida upphandlingar ska kunna ställa krav på att anlita dem som gått färdigt utbildningen, till exempel en grupp målare med funktionshinder.

– De här eleverna kan gå ut och söka byggjobb som alla andra när de är klara, men projektet ska också kunna länka till de entreprenörer som får kontrakt via Göteborgs Stads upphandlingar, säger Stina Johansson.

Göteborgs pilotprojekt för social hänsyn i tjänsteupphandlingar startade hösten 2013. Modellen anses unik i Sverige. Målet är att staden ska ställa krav på social hänsyn i minst hälften av alla tjänsteupphandlingar.

Hela staden
En effekt redovisades i januari: Sedan augusti 2014 har ett 40-tal personer fått jobb genom att sju kommunala bolag och förvaltningar har ställt sådana krav i totalt 25 upphandlingar.

Men det är bara början. Inom de sju organisationer som ingår i pilotprojektet är över 300 upphandlingar planerade fram till 2017. De sju är Upphandlingsbolaget, Framtiden AB, Älvstranden utveckling, Lokalförvaltningen, Trafikkontoret, Park- och naturförvaltningen och Higab.

På sikt är målet att hela Göteborgs Stad ska arbeta efter samma modell.