Idag startar försöket med friår i Göteborgs kommun och i ytterligare elva kommuner i landet. Upp till ett år får man vara ledig från jobbet och samtidigt behålla en del av lönen. Intresset hittills har varit stort, till och med större än förväntat, anser arbetsförmedlingen som ansvarar för friåret.

– Intresset är större än vad vi förväntat oss, speciellt med tanke på ersättningsnivån, säger Susanne Johansson, arbetsförmedlare på Expo i Nordstan som får ta emot ansökningar och frågor om friåret.

Den första februari är den första dag som någon kan börja vara ledig under friåret. Många har givetvis ännu inte hunnit ansökan om friåret. Men i Göteborg är det åtminstone en handfull personer där allt är klart för att börja ledigheten.

– Det strömmar in ansökningar varje dag, säger Matts Leandersson, som samordnar friåret för arbetsförmedlingen i Göteborg.

Stort intresse

– Ska man tolka alla telefonsamtal vi får så är intresset helt klart stort. Jag är lite överraskad över att det kommit in så pass många ansökningar redan nu.

De som hittills ansökt kommer från de mest skilda arbetsplatser och har tänkt sig vara lediga av alla möjliga olika skäl. Ett drygt 100-tal har hittills ansökt om friår.

– Vi hör att många planerar studier eller vill förlänga föräldraledigheten, säger Susanne Johansson.

Mer till hösten

Susanne Johansson tror att intresset kommer att öka inför hösten då många skolor startar. Många av de som vill vara lediga funderar på studier.

Det är den som har sin arbetsplats inom Göteborgs kommungräns som får lov att vara ledig upp till ett år från arbetet. Det går att vara ledig kortare perioder på tre månader och vid flera tillfällen. Ersättningen är 85 procent av a-kassan för varje person.

Varierande lön

Ersättningen blir därför väldigt olika beroende på hur mycket man tjänar. En som tjänar 12 000 kronor per månad får 8 160 kronor, 68 procent av ordinarie lön, medan en som tjänar 25 000 kronor per månad får 12 716 kronor, 51 procent av ordinarie lön. Det innebär att ju högre lön, desto lägre ersättning under friåret.

Villkoret för att vara ledig är att det går att hitta en arbetslös person som kan vara vikarie och att denna vikarie accepteras av arbetsgivaren. Det är arbetsförmedlingens uppgift att ta emot ansökningarna och att skaffa fram en vikarie. Men den som ska vill vara ledig kan givetvis själv tipsa om en lämplig vikarie. Ska man söka bör ansökan, som först ska fyllas i av arbetsgivare och fackklubben på arbetsplatsen, skickas in minst en månad innan ledigheten ska börja.

Kan göra vad som helst

Under friåret får den som fått ledigt göra precis vad som helst till exempel resa, studera, starta eget företag. Det enda som inte är tillåtet är att ta ett annat jobb under ledigheten.

Det är tolv kommuner i landet som får testa friåret. Göteborg är den klart största av kommunerna och förmodligen kommer ungefär hälften av alla friårs-ansökningar att finnas i Göteborg.