Sök via Lediga jobb på goteborg.se. Just nu finns 400 platser på olika boenden i och runt Göteborg för ensamkommande flyktingbarn. I slutet av året kommer det att behövas 900 platser och nästa år ytterligare 900. Men det är inte bara de fysiska husen och sängplatserna som det just nu råder brist på, utan behovet av kompetent personal till boendena är mist lika skriande.

– Det känns som ett otroligt viktigt och spännande uppdrag, så jag ser verkligen fram emot att få börja arbeta med det här, säger Jens Kristiansson, i en paus under utbildningen hos enheten Boende för ensamkommande barn och unga.

B1C_4.jpgSom utbildad beteendevetare var tipset från en kompis klockrent, så Jens sökte och fick en av de elva tjänsterna till nya boendet på Jacobs gata i Backa, som öppnar 5 oktober. Nu förbereds han och de blivande kollegorna, tillsammans med en rad socialtjänstemän, gode män och personal från Migrationsverket med flera, på vad som kan vänta dem i kontakten med de många ensamkommande barn och ungdomar som anländer till Göteborg just nu.

De ensamma barnen, som i de flesta fallen kommer från Afghanistan och Eritrea, medan till exempel syriska barn i regel kommer tillsamman med sin familj, får först bo på så kallade transitboenden, innan de flyttar till asylboenden, medan asylprocessen pågår.

Rätt att gå i skola
Trots att barn är prioriterade i handläggningen tar det i snitt drygt ett halvår innan deras fall är avgjort, ibland uppåt ett år. Under tiden har de rätt att gå i svensk skola, och om de beviljas permanent uppehållstillstånd inträder skolplikten och de får bo på ett så kallat PUT-boende, i som i första hand är till för barn mellan 14 och 18 år, men med möjlighet att bo kvar tills man fyllt 21. Det är på den typen av boende som man just nu har 400 platser, men där behovet kommer att öka till 900 innan året är slut och 1 800 om ytterligare ett år.

– När boendet på Jacobs gata öppnar kommer vi till en början att ha plats för tio barn och fem ungdomar, och till det behöver vi sju i personalen på dagarna och fyra på nätterna. Huset har tre våningar och efter hand kommer vi att utöka platserna till 30, och då lär vi behöva totalt mellan 15 och 20 i personal på det boendet, säger utvecklingsledaren Janerose Alvers.

Att hitta kompetent personal är en utmaning som på sätt och vis är både lätt och svår samtidigt.

5770.jpg– Med tanke på att vi om drygt ett år räknar med att ha 1 800 barn och ungdomar på våra boenden och att det krävs runt en tredjedel så många i personal så är det ju ett enormt behov som vi snabbt behöver tillgodose. Samtidigt är det väldigt många som hör av sig och vill hjälpa till, så just nu har vi lika mycket att göra med att sortera som att leta efter personer med rätt kompetenser, säger Helena Sprengel, som är en av två på enheten som i princip arbetar heltid med att rekrytera personal.

Krävs kompetens
För trots att behovet är akut tummar man inte på kraven på vilka som anställs. Barnen som kommer är i regel mellan 14 och 18 år och har ofta svåra trauman bakom sig, och personalen på boendet blir ju någon slags ställföreträdande föräldrar i det nya landet. Ingen lätt uppgift, naturligtvis, och därför söker man i första hand personal med utbildning som socionomer, beteendevetare, lärare eller fritidspedagoger.

– Men det är klart att vi även värderar annan erfarenhet av att arbeta med ungdomar, till exempel inom idrott eller kultur, säger Janerose Alvers, som ansvarar för den internutbildning den blivande personalen får gå innan de börjar arbeta på boendena.

– Vi försöker förbereda dem så gott det bara går och ge redskap för att ta hand om och bemöta barnen. Vi tar upp alltifrån hälso- och skolfrågor, asylprocessen och lagstiftning till hur det fungerar med anhöriginvandring och återförening.

Sök via kommunens portal
Samtidigt som behovet av personal är stort är intresset att söka tjänsterna alltså glädjande stort. Många förfrågningar kommer in via hemsidan och mail, och tjänstemännen på enheten har nu ett styvt arbete med att sortera allting.

– Många hör av sig och erbjuder sina tjänster och vill hjälpa till i den rådande situationen, andra vill skänka kläder och saker eller erbjuder läxhjälp och tolkning, och mitt i allt finns det en hel del som söker regelrätt arbete. Enklast för oss vore om alla som söker jobb går via kommunens portal för lediga tjänster, säger Helena Sprengel.

Jens Kristiansson, som om ett par veckor ska välkomna barnen till boendet på Jacobs gata, känner sig redo.

– Vi är ett bra gäng i personalen med väldigt skiftande kompetenser och bakgrund, så jag tror och hoppas att vi kan komplettera varandra bra och täcka upp för de behov som de ensamkommande barnen har.