62 anställda från mer än 30 bolag och förvaltningar i Göteborgs Stad har under året deltagit i utbildningsprogrammet "Morgondagens ledare" som är tänkt att vaska fram nya chefer ur stadens egna led. Och suget inom organisationen är stort - en tredjedel av deltagarna har fått nya chefsjobb redan under utbildningen.

– Resultatet är över förväntan, det känns roligt, säger Kerstin Nyberg, utvecklingsledare på stadskansliets ledargrupp.

Många chefer går snart i pension

Från i höstas och fram till maj i år har 62 medarbetare från mer än 30 bolag och förvaltningar deltagit i det nya programmet ”Morgondagens ledare”. Programmet startades för att få fram ledarförmågor ur de egna leden.

– Vi står inför en stor utmaning med stora pensionsavgångar bland våra chefer. För att ersätta dem behöver vi hitta blivande ledare i organisationen, förklarar Kerstin Nyberg.

Ännu större intresse för nästa omgång

Intresset var stort inför första omgången. 200 anmälde sig till sina förvaltningar och bolag. Bland dem blev 120 utvalda av den egna organisationen att genomgå en bedömning på Center för ledarutveckling (CLU).

Efter bedömningen fick förvaltningar och bolag ta ställning till vilka de ville satsa på.

– Det är i förvaltningarna och bolagen som engagemanget måste finnas, därför väljer också de vem som får gå programmet.

Intresset för nästa omgång, som startar till hösten, är ännu större. Förvaltningar och bolag har nominerat 150 personer för bedömning på CLU och skall därefter återigen bestämma vilka som skall gå programmet.

Uppmuntras att anmäla sig själva

Till hösten kommer sannolikt ett nytt informationsmöte, som är starten för Morgondagens ledare, omgång tre.

– En viktig tanke bakom ”Morgondagens ledare” är att medarbetaren själv ska kunna anmäla sitt intresse, istället för att vänta på att bli utvald, säger Kerstin Nyberg.

I höst startar också utbildningen ”Morgondagens verksamhetschef” för ledare som vill gå vidare. Även där vill Stadskansliets ledargrupp uppmuntra ledare som vill gå vidare att själva anmäla sig.

– Det ska vara tillåtet att tala om vad man vill. Då får vi också personer som är intresserade av att vara ledare.