”Skjutningar ett europeiskt problem”. Beatrice Ask vill höja straffminimum för grovt vapenbrott, något som skulle underlätta polisen i spaningsarbetet. Det framkom när justitieministern tillsammans med rikspolischefen besökte Göteborgs kommunledning för att diskutera de senaste veckornas skottlossningar.

– Mitt ansvar är att säkerställa att polisen har resurser och att lagstiftningen ger polisen möjlighet till de verktyg som behövs i polisarbetet, säger Beatrice Ask.

Hon kommer nu att ge den pågående utredningen om grov organiserad brottslighet ett tilläggsdirektiv.

– Det handlar om en höjning av straffminimum för grovt vapenbrott. Vi har i flera omgångar skärpt vapenlagstiftningen, men minimumnivån har inte höjts, något som är avgörande för polismyndigheten möjlighet att ingripa.

Underlättar spaningsarbetet
Från rikspolisstyrelsens sida ser man helst att dagens straffminimum på sex månader höjs till ett år.

– Det innebär framförallt ökade möjligheter för polisen att använda tvångsmedel i spaningsarbetet, exempelvis telefonavlyssning. Men ett höjt straffminimum har också en preventiv effekt, säger rikspolischefen Bengt Svenson.

Enligt länspolischefen har polisen i Göteborg fått tillräckliga resurser för att agera kraftfullt. Den senaste veckan har polisen omhändertagit flera personer som varit inblandade i skjutningarna. I samband med det har ett stort antal vapen beslagtagits.

Skjuter för att mörda
Enligt rikspolischefen är användningen av illegala vapen ett europeiskt problem.

– Skjutningarna har ökat, kriminella använder vapen på ett annorlunda sätt än tidigare – inte för att hota utan för att mörda, säger Bengt Svenson.

Just nu håller polisen på att kartlägga samtliga skjutningar som skett i landet de senaste åren.

– Det som till synes är lokalt kan ha kopplingar på både nationell och internationell nivå, säger Bengt Svenson.

Göteborgs Stad gör inga extra insatser utöver de som redan görs i samarbete med berörda stadsdelar, men klart är att stadsdelen Västra Hisingen får ekonomisk kompensation för de extra kostnaderna som skjutningarna i Biskopsgården orsakat.