Jippo på kompetensmässa. Hallå där Maria Zetterström Tuvegran, strateg för kompetensförsörjning i Göteborgs Stad. Jag har hört att du är instängd i en glasbur på Framtidsmässan på Chalmers – Varför det?

Maria Tuvegran. Foto: Örjan Flodell

– Jag och representanter för Västra Götalandsregionen och Mölndals stad ska vara instängda i tre timmar för att tillsammans med fyra studenter försöka lösa ett case som handlar om kompetensförsörjning i offentlig sektor. Det känns som ett kul och lekfullt sätt att prova nya tankar och få inspiration. Jag ser fram emot att få tid att stöta och blöta idéer tillsammans med studenterna som kanske ifrågasätter vissa av våra invanda mönster.

Varför är Göteborgs Stad med i Framtidsmässan?
– De har ett bra koncept. Vi har samarbetat tidigare, och studenterna tycker att det är ett bra arrangemang. Det är bara arbetsgivare i offentlig sektor som är med på mässan, och studenterna får se att det finns en större mångfald av karriärer hos oss än vad de kanske visste.

Hur ser stadens rekryteringsbehov ut under de kommande åren?
– Alla våra verksamheter har stora rekryteringsbehov framöver. Vi blir fler och fler göteborgare, samtidigt som andelen äldre blir större i relation till de i arbetsför ålder. Det gör att vi kommer behöva tänka smartare och hitta nya lösningar. Det kan handla om digitala lösningar inom välfärdsteknik, så att vi kan använda kompetensen så effektivt som möjligt. Det kommer också krävas andra typer av kompetens än i dag – det är många delar som kommer att påverkas framöver.