Att vara homosexuell, bisexuell eller transperson är svårare i Göteborg än i Stockholm eller Malmö. Det bekräftar den rapport som mångfaldsenheten i Göteborgs Stad arbetat med i ett år och nu presenterat för kommunstyrelsen.

Det var i september 2005 som kommunfullmäktige gav jämställdhets- och mångfaldsenheten i uppdrag att kartlägga situationen för homo- och bisexuella samt transpersoner i Göteborg.

– Eftersom vi inte hade möjlighet att göra någon stor enkät valde vi att samla och fråga personer med professionell kompetens eller ideellt engagemang i just de här frågorna, säger Anna Jacobson som är planeringsledare.

Flest hatbrott
De tillfrågade personerna närmade sig ämnet från olika perspektiv som till exempel arbetsliv, utbildning, sjukvård och fritid. Samstämmigheten var stor och inte särskilt smickrande för Göteborg. Homo- och bisexuella och transpersoner har det tuffare i Göteborg än i Stockholm och Malmö.

– Redan år 2000 visade en undersökning att Göteborg hade flest antal hatbrott mot sexuella minoriteter. Det var viktigt för oss att undersöka om problemet inskränkte sig till nazistiska grupperingar eller om man tycker att det finns en allmänt hårdare attityd i samhället, säger Anna Jacobson.

Rapporten visar att problematiken är utbredd och också representeras av samhällets institutioner som till exempel Göteborgs Stad. Kartläggningen hittar inget entydigt svar på varför Göteborg utmärker sig negativt men presenterar flera delförklaringar.

Noterar positiv trend
1) Göteborg anses ha en stark konservativ religiositet som präglat staden.

2) Nazistiska grupperingar har varit aktiva och inte sällan våldsamma.

3) Göteborgsandan med ”Goa gubbar” som kan uppfattas trevlig och gemytlig i de breda lagren riskerar också att bli uteslutande. Passar man inte in hamnar man rejält utanför.

Även om rapporten på många sätt är nedslående för Göteborg noteras också en positiv trend. Den hoppas nu Anna Jacobson och hennes kollegor ta fasta på och utveckla.

Blanketter kan bli bättre
– Kanske måste vi i något fall be om ekonomisk stöttning från kommunstyrelsen men det mesta klarar vi inom våra ramar. Det handlar om att förändra beteenden och små perspektivförskjutningar i redan befintligt arbete.

De workshops och värderingsövningar som redan gjorts kommer att följas upp med utbildningsinsatser – i första hand riktade till den personal som har direkta möten med göteborgarna.

– Sedan måste vi se över våra planer och policys. Och en så enkel sak som blanketter inom skola och socialtjänst kan med enkla medel bli bättre, tror Anna Jacobson.

Stockholm har sin årliga Pridefestival och Malmö en återkommande Regnbågsfestival. Kan man tänka sig en motsvarande festival i evenemangsstaden Göteborg?