Nästan alla anställda inom Göteborgs stad får dagligen ta emot stora mängder så kallad spam via mailen. Men kravet på öppenhet gör oönskad e-post extremt svår att sortera bort. ”Värst drabbade är informatörerna, eftersom deras adresser exponeras kraftigt på hemsidorna. De kan få runt 100 spam i veckan”, säger Magnus Petzäll, IT-direktör i Göteborgs Stad.

I dag finns flera väl utvecklade metoder för att komma åt skräppost via internet, så kallad spam. Inom offentlig verksamhet, med krav på att läsa all inkommande post, är problemet dock svårare att komma åt.

De vanligt förekommande filter som sorterar bort e-post efter vilka ord den innehåller går inte att använda. Risken att missa ett ärende från någon av kommunens invånare är alltför stor.

Försöker täppa till luckor

– De flesta tekniska hjälpmedel kan inte garantera att vi inte sorterar bort sådant vi ska ta hand om. Men det dyker hela tiden upp nya verktyg och vi bevakar marknaden, säger Magnus Petzäll, som är IT-direktör i Göteborgs Stad.

Han säger att de ändå försöker att förebygga problemet med spam och täppa till de luckor som finns.

– Bland annat har vi en databas där vi lägger in exempel på sådant vi redan har bedömt som spam, eftersom det har kommit hit flera gånger tidigare.

Försöker hindra ”sniffning”

Andra sätt att stoppa skräppost via internet är att sprida kunskap bland de anställda. Göteborgs Stad försöker också hindra avsändare av spam att, som Magnus Petzäll säger, ”sniffa” upp adresser från kommunens anställda för att sedan använda dem till massutskick.

– Där har vi flera olika metoder som vi använder oss av, säger han men vill av säkerhetsskäl inte säga exakt vilka metoder det rör sig om.