Det blir allt svårare att rekrytera nya familjehem åt ungdomar och äldre som behöver extra stöd för att kunna leva. "Det finns inte så många familjer idag med kraft nog att orka ta hand om en person med svåra problem", säger Tommy Augustsson på sociala resursförvaltningen.

Sociala resursförvaltningen i Göteborg förfogar idag över drygt 20 familjehem för vuxna och lite äldre ungdomar i Västsverige. Under fredagen och lördagen får de tillfälle att träffas och utbyta erfarenheter på den årliga höstträff som äger rum i Göteborg.

Behöver uppmuntran

– De behöver bli stärkta och få uppmuntran för att orka, men de behöver också få kontinuerlig kompetensutbildning, säger han.

Därför är diakonen och psykoterapeuten Lennart Björklund inbjuden. Han ska prata på temat ”Besvärliga människor – att förstå och bemöta, och om goda motkrafter”.

Det blir också gruppdiskussioner där man kan utbyta erfarenheter. Träffen avslutas på lördag med middag och Thomas revy.

Har lång tradition

Familjehem är ett sätt att på ett icke-professionellt sätt lita till familjens goda kraft som ett sätt att hjälpa människor. Formen har funnit under lång tid och har en stark tradition i Sverige.

– Det är en fantastisk form och den kan ofta visa goda resultat, säger Tommy Augustsson.

Familjevården hjälper ungdomar äldre än 16 år och vuxna att hitta ett hem under en period. Problematiken spänner över ett brett spektrum, det kan handla om allt från drogmissbruk till psykosociala problem.

Vårdplan avgör vistelsetid

– Ofta är det en svårighet för oss när vi ska hitta en lämplig familj. Alla våra familjer är inte lämpade för alla sorts problem, säger han.

Varje familjehem får ta emot maximalt en person. Hur länge den stannar beror på den vårdplan som har upprättats av socialtjänsten.

– Är det omfattande problematik krävs det i alla fall ett år i en familj för att de goda krafterna ska hinna verka.