Sverigefinska distriktsförbundet är först ut bland invandrarföreningarna att deponera sin dokumentation till Folkrörelsernas arkiv. Nu finns massor av texter och bilder från förbundets 30-åriga verksamhet tillgänglig för forskning. Folkrörelsernas arkiv hoppas att fler invandrarföreningar utnyttjar möjligheten.

Folkrörelsernas arkiv är en del av Region- och Stadsarkivet Göteborg och har målsättningen att spegla stadens föreningsliv. I början av 2007 drog man i gång ett projekt för att få invandrarföreningar intresserade av att deponera sitt material till arkivet.

Invandrarföreningar saknas i arkivet”

– Just invandrarföreningarna saknas i arkivet. Det finns inget lagkrav att föreningarnas dokumentation ska bevaras. Men för att i framtiden kunna skildra dagens mångkulturella samhälle behövs invandrarnas eget material – det kompletterar de kommunala förvaltningarnas handlingar, säger Paul Epäilys, arkivarie på Folkrörelsernas arkiv.

Göteborgs och Bohusläns distrikt av Sverigefinska riksförbundet är den första invandrarförening som nappat. Distriktsförbundet har funnits sedan 1974 och har varit mycket aktiv i samhällsdebatten. Bland annat har man lyft fram behovet av hemspråksundervisning i skolan och finskspråkig personal inom äldrevården.

”Nu finns allt samlat på ett ställe”

300A.jpg
Genom olika idrottsevenemang, dans- och teaterföreställningar har förbundet också värnat om finsk kultur bland sverigefinländarna. Kronbröllopen – ett finskt traditionellt bröllop med ursprung i 1800-talets Österbotten – är ett annat exempel.

Förutom disktriktsförbundets arkiv har fyra lokalföreningars material och ett omfattande fotoarkiv från amatörfotografen Antti Laukkanen lämnats in. Laukkanen har dokumenterat finsk föreningsverksamhet sedan början av 1970-talet.

– Nu finns allt samlat på ett ställe och forskare kan i framtiden ta del av materialet. Det känns jättebra. Jag är själv arkivarie och vet hur viktigt det är att bevara den här typen av dokument och göra dem tillgängliga, säger Irma Eskelinen, vice ordförande i Sverigefinska distriktsförbundet.

Bevaras på ett bra sätt

Det är Folkrörelsernas arkiv som tillsammans med Göteborgs Stads enhet för mångkulturell utveckling och idrott- och föreningsförvaltingen tagit initiativ till projektet. Nu hoppas man att fler invandrarföreningar tar vara på möjligheten.

– Våra lokaler är brand- och stöldskyddade och håller den temperatur och luftfuktighet som gör att handlingarna bevaras på ett bra sätt. Och i Göteborg är arkiveringen kostnadsfri för föreningarna, säger Paul Epäilys.

Det mesta öppet för forskning

Även om materialet förvaras på arkivet ägs det juridiskt av föreningarna och det finns möjlighet att reglera tillgängligheten.

– Men det mesta i arkivet är öppet för forskning. I Sverige har folkrörelserna varit duktiga på att spara sin dokumentation och vi har väldigt mycket seriös forskning på föreningsmaterial, säger Paul Epäilys. 43FE.jpg

Sverigefinsk kronbröllopsmiddag.