Teckenspråksforum i Majorna blir landets första medborgarkontor för dem som har teckenspråk som förstaspråk. ”Det ska vara ett medborgarkontor för döva där man kan få upplysning, samhällsinformation och vägledning i den kommun där man bor”, säger Lena Öhman vid Teckenspråksforum.

– Göteborg är först i Sverige med att starta ett sånt här medborgarkontor. Samhällsinformation är något som ska vara tillgängligt för alla, säger Lena Öhman, samordnare på det nya medborgarkontoret i Majorna.

Teckenspråksforum finns på Slottskogsgatan 18, granne med Dalheimers hus. Och från och med nästa vecka kan de som har teckenspråk som sitt förstaspråk vända sig hit.

Hjälp med vardagsproblem

6B4E.jpg– De döva är ju en ganska liten grupp, så därför får alla komma hit, även från kranskommunerna. Vi kommer inte att säga nej till någon från till exempel Mölndal, säger Lena Öhman,

Det teckenspråkiga medborgarkontoret ska både kunna ge specifik information kring sådant som rör döva men också för hjälpa till med med vardagliga ting som blir krångliga om man inte är hörande eller om man har en talskada.

Teckentolkad hemsida

– Vissa bruna kuvert kan vara svåra även för oss hörande att förstå. Är det då krånglig svenska så kanske man behöver få det översatt till sitt språk, teckenspråk. Många kan också ha svårt att uttrycka sig skriftligt på svenska. Då översätter vi och hjälper till att klara ut en räkning till exempel, säger Lena Öhman.

– Vår hemsida är uppbyggd för de döva, både för svenskar och invandrare. På en länk finns en liten ”gubbe” som tolkar texten till teckenspråk. På hemsidan ska det gå att hitta allt som rör döva och teckenspråkiga. Vi har en länksamling med skolor, stödverksamhet, psykologer, föreningar, organisationer och hjälpmedel och så vidare. Och självklart får man också tipsa oss om länkar, säger Lena Öhman

Även för anhöriga

– Om man är anhörig till döv så kanske man vill komma hit och få information om vad det finns för kurser och andra saker. Vi har pejl på hela ”dövvärlden”, vad det är som händer, vilka skolor det finns och så vidare. Biståndshandläggare och andra tjänstemän som jobbar med döva och hörselskadade kan också få hjälp av oss.

Teckenspråksforum invigs på måndag eftermiddag, och kommer sedan att ha öppet tisdagar och torsdagar mellan klockan tio och 13 och onsdagar mellan klockan 15 och 20.