Inspiration till inflytande. Från Gällivare i norr till Malmö i söder kom ett hundratal ungdomar för att hålla kongress i Göteborg förra helgen. Det var Sveriges ungdomsråd som möttes för att inspirera varandra till ökat inflytande i kommunernas verksamheter, nu och inte sedan. Ungdomarna är ju faktiskt inte bara framtidens medborgare, utan även dagens.

– Jobba för att ungdomar inkluderas i beslutsfattandet, så att de får inflytande över sin vardag!

Det är en av de viktigaste frågorna för Göteborgs ungdomsråd enligt Alma Nordenstam, och därmed något berättade om när det var hennes tur att hålla föredrag under kongressen. En kongress som hon själv var med och arrangerade.

Lokala ungdomsråd har kommit olika långt
– Det var hundra personer anmälda och det kom representanter från ungdomsråd från hela landet, så det var väldigt intressant att höra under vilka olika förutsättningar som vi jobbar och hur andra gör för att få större inflytande i sina hemkommuner, säger Alma Nordenstam.

I Göteborg finns dels Ungdomsfullmäktige, dels ett centralt ungdomsråd plus ett lokalt ungdomsråd i varje stadsdel. Är det åtminstone tänkt.

– Även här i stan är det väldigt olika hur bra det fungerar och hur långt man har kommit. Det krävs en hel del resurser, både ekonomiskt och vad gäller engagemang från ungdomar och de vuxna makthavarna i kommunen och stadsdelarna, för att ungdomsråden verkligen ska få reellt inflytande över sin vardag, och det kan skilja sig åt en hel del, säger Alma Nordenstam.

”Krävs inte minst fler mötesplatser för unga”
Just därför kändes det extra viktigt att få träffa representanter från andra håll i landet, och höra hur de har gjort för att skapa just resurser och engagemang. Ungdomsråden är öppna för medlemmar som är mellan 13 och 26 år, även om de flesta är i den första halvan av det spannet.

– Det är viktigt att de vuxna makthavarna och vi själva inte bara ser oss unga som en del av framtiden, utan att vi ju faktiskt lever och har åsikter, kunskaper och behov nu också. För att vi ska få utlopp för vårt engagemang och inflytande krävs det inte minst fler mötesplatser för unga här i Göteborg, säger Alma Nordenstam.

Sveriges ungdomsråds kongress arrangerades av Majorna-Linnés ungdomsråd den 18-20 mars.