Öga mot öga. Så heter den dokumentärserie om kommunernas medlingsverksamhet som startar i SVT1 klockan 21.30 på måndag. I de första avsnitten får vi följa Göteborgs Stads fyra medlare, som tillsammans hjälper unga brottsoffer och förövare att gå vidare i livet.

– Drivkraften för många gärningsmän är att få visa en annan sida av sig själv. Att man är en människa och inte själva brottet man begått, säger medlaren Angelique Fors.

Sedan ett år tillbaka är det lag på att kommunerna ska erbjuda medling för gärningsmän under 21 år. I Göteborg har verksamheten funnits i över tio år. Konceptet är framgångsrikt och under 2008 inkom 184 ärenden som ledde till 40 medlingar.

Ungdomar på båda sidor

Dokumentärserien Öga mot öga ska i åtta halvtimmeslånga avsnitt visa hur arbetet går till. I första avsnittet får ”Sarah” åter träffa tjejen som misshandlade henne en natt i september.

– De flesta medlingar vi gör har ungdomar på båda sidor och ofta känner de till varann. Efteråt upplever många en lättnad, man har fått klarhet och kan lämna händelsen bakom sig. Det handlar också om att de ska kunna känna sig trygga och våga mötas igen, säger Angelique Fors.

Medling är en relativt ny företeelse i Sverige och det finns inte så mycket forskning gjord på effekterna. I många andra länder har man kommit längre och där ser man att återfallsbrottsligheten efter medling minskar markant. I Göteborg jobbar man även med förebyggande medling, till exempel om det har uppstått konflikter på en skola eller i ett bostadsområde i samband med ett brott.

Bygger på frivillighet

– När ett brott har begåtts påverkar det också väldigt många indirekt, som föräldrar, syskon och skolkamrater och det uppstår lätt en oro.

I första hand kommer ärendena från polis, socialtjänst och kriminalvård. En del ärenden kommer också från Ungdomstjänst, som unga gärningsmän kan dömas till, men medlingen bygger alltid på frivillighet från båda sidor.

Vill nå ut till fler unga

SVT:s team har filmat verksamheten under ganska lång tid, en intressant upplevelse i sig, och personalen är nöjda med resultatet. Syftet är att sprida information om vad medling innebär, att allmänheten får reda på hur det funkar och att nå ut till fler ungdomar.

– Vi tycker att de har lyckats fånga vad det handlar om. Innan filmteamet kom hit hade vi mycket diskussioner, om hur inspelningen skulle påverka ungdomarna till exempel. Men det kändes jättebra och man vande sig rätt fort vid att bli filmad, säger Angelique Fors.

Medlingsverksamheten i Göteborgs Stad tillhör social resursförvaltning och samverkar med flera enheter där, bland annat Stödcentrum för unga brottsoffer, Ungdomstjänst och Nätverkslaget.

Fakta | Medlingsverksamheten i Göteborgs Stad
• Erbjuder medling till alla gärningspersoner under 21 år och till dem som blivit utsatta för brott enligt lagen om medling med anledning av brott (2002:445) och socialtjänstlagen (2001:453).
• Erbjuder medling i konflikter som har anknytning till brott eller där medling kan vara en brottsförebyggande insats.
• Erbjuder medling i särskilda situationer där barn/ungdomar riskerar fara illa till följd av konflikt.
• 2008 inkom 184 ärenden. 40 medlingar efter brott genomfördes och 7 i brottsförebyggande syfte. Dessutom genomfördes 170 enskilda förmöten som inte ledde fram till någon medling. 2007 genomfördes 35 medlingar på 60 inkomna ärenden.

För mer information om medlingsverksamheten, kontakta Ulla-Carin Moberg, kommunikatör på social resursförvaltning, tel: 031- 367 90 04.

Fler medlingar ska förebygga brott [2008-03-11]