”Stark vilja att lära av historien”. På dagen 70 år efter andra världskrigets slut höll Integrationscentrum Göteborg ett seminarium om migration i en tid av främlingsfientlighet och rasism för tjänstemän, föreningsaktiva och politiker. Seminariet väckte så stort intresse att platserna tog slut. Föreläsningarna sändes av SVT tidigare i veckan och går nu att se på webben.

För 70 år sedan fördes cirka 15 000 människor iland på kajen i Malmö efter att ha räddats undan Förintelsen av de vita bussarna. Genom historien har många överlevande vittnat om hur mycket det goda mottagandet betydde för dem.

Fullsatt lokal
442C.jpg
– Det var förstås en stor uppgift att ta emot så många på bara några veckor, men det gick tack vare ett starkt engagemang bland många medmänniskor, säger Elizabeth George, enhetschef på Integrationscentrum Göteborg vid social resursförvaltning.

– Inte sedan andra världskriget har så många befunnit sig på flykt, fortsätter hon. Det gör att vi som idag har till uppgift att ta emot flyktingar står inför stora utmaningar. Därför är det extra glädjande att se den starka viljan som finns bland alla engagerade att lära av historien.

Platserna i lokalen tog slut när tjänstemän, politiker och föreningsaktiva kom till seminariet som hölls på dagen 70 år efter fredsslutet.

Igår, idag och imorgon
Seminariet tog upp såväl internationella som nationella och lokala perspektiv igår, idag och imorgon.

Clara Sandelind presenterade vetenskapliga undersökningar om hur främlingsfientlighet och rasism har minskat under de senaste decennierna, samtidigt som populistiska och extrema rörelser har vuxit fram. Som doktor i statsvetenskap vid Sheffield university i Storbritannien, reflekterade hon över hur det kan hänga samman – en viktig bakgrundskunskap för den som vill minska framgången för främlingsfientliga politiska partier.

Ali Saidoun berättade om den växande polarisering han möter i sitt arbete med ungas inflytande i Angered där många kan säga att de känner sig utanför och inte har något att säga till om.

Han är processledare i stadsdelsförvaltningen och betonar hur viktigt det är att kunna kombinera sitt engagemang som tjänsteman och medmänniska.

– Jag brukar använda ett nytt ord som jag tycker är ganska bra – vi är inte tjänstemän, utan tjänstemänniskor, säger han.

Själv muslim, reagerade han mycket starkt när han passerade synagogan och såg hur den måste bevakas av beväpnade vakter. Han tog kontakt med judiska församlingen och tillsammans planerar de nu föreläsning och möte med ungdomar i Angered.

– Minoriteter måste kunna leva ihop, betonar han. Var och en har rätt att utöva sin tro utan vakter. Det är att leva i ett demokratiskt samhälle.

Aldrig mer
Seminariet avslutades med Henry Ascher, barnläkare, forskare och medicinskt ansvarig för Rosengrenska stiftelsen som ger vård till papperslösa. Han beskriver hur hans släktingars öde under Förintelsen färgat honom.

Hans föreläsning är en stark påminnelse om hur nödvändigt det är att ständigt försöka lära av historien för att något liknande aldrig mer ska kunna inträffa:

– Det var inte psykopatiska slagskämpar som genomförde Förintelsen. Ansvaret låg på förvaltningen för ekonomi och administration och själva genomförandet gjordes möjligt av lojala, plikttrogna och effektiva tjänstemän i en stark organisation.

Samarbete med kranskommunerna
Seminariet är det elfte i serien Göteborg i världen – världen i Göteborg. Syftet är att ge bakgrundskunskap och inspiration till tjänstemän och andra som är engagerade i frågor om migration och integration. Serien arrangeras av Integrationscentrum Göteborg, Social resursförvaltning, som nyligen bytt namn från Enheten för samhällsorientering.

Från och med i höst kommer seminarierna att ske i samarbete med Göteborgsregionens kommunalförbund GR.

– Genom samarbetet med GR kan vi utveckla formerna för kunskapsbildning då vi ser ett mycket stort behov och en stark vilja att lära sig mer bland tjänstemän och andra engagerade, säger Elizabeth George.

SVT Forum sände seminariet på tisdagen och det kan nu ses på www.svt.se/forum.

6AE6.jpg
Ali Saidoun, processledare i stadsdelsförvaltningen Angered, och Elizabeth George, enhetschef Integrationscentrum Göteborg.