Utvecklar staden med samma modell. Med inspiration från Göteborg har Nelson Mandela Bay i Sydafrika skapat ett fristående bolag som fokuserar på stadsutveckling. Det har bidragit till att man lyckats vända utvecklingen i flera områden som tidigare varit nedgångna och kriminellt utsatta. Samarbetet är ett av delprojekten i ett större samarbete mellan de båda städerna.

– Vi får mycket beröm för vad vi gör. Men egentligen skulle mycket av det berömmet gå till Älvstranden utveckling, säger Pierre Voges, vd för Mandela Bay Development Agency.

68CC.jpg
Göteborgs Stads samarbete med Nelson Mandela Bay har pågått sedan 1999. Utöver bilindustrin, något de båda städerna har gemensamt, var stadsutveckling ett av de områden som man tidigt samarbetade om. Mandela Bay Development Agency bildades 2003, efter inspiration från Älvstranden utveckling.

– Er modell har på många sätt blivit vår modell också, säger Pierre Voges.

Sedan 2013 sker utbytet mellan de båda kommunala bolagen inom ramen för ett partnerstadsavtal som får stöd av Internationellt centrum för lokal demokrati, ICLD.

Bolagsformen underlättar
Pierre Voges ser flera fördelar med att kommunen har ett separat bolag som specialiserar sig på stadsutveckling. Det gör det lättare att vara snabbfotad och skapa samarbeten med näringslivet och andra för att finansiera större utvecklingsprojekt.

– Bolaget ägs och styrs av kommunen, men formen gör att vi kan tänka annorlunda och innovativt.

Nelson Mandela Bay bildades 2001, efter en sammanslagning av de tre kommunerna Port Elizabeth, Uitenhage och Despatch. Liksom andra sydafrikanska storstäder är stadens struktur fortfarande präglad av apartheid-tiden och en stor del av den svarta befolkningen bor i townships i utkanterna av staden.

Vill vända ond cirkel i centrum
I centrala delen av Port Elizabeth finns ett affärsdistrikt som till stor del består av arbetsplatser. När dagbefolkningen åker hem tenderar området att bli tomt och tas över av kriminella. Detta har skapat en ond cirkel – ju farligare det blir att vistas i området, desto färre vill vara där, vilket i sin tur gör att det känns än mer ödsligt och osäkert.

Nu har Mandela Bay Development Agency inlett ett arbete för att styra utvecklingen in i en god cirkel. Resonemanget är detsamma som det Älvstranden utveckling har tillämpat för exempelvis Eriksberg och Lindholmen: Genom att göra investeringar och skapa områden som invånare och turister vill vistas i kan ett områdes attraktionskraft öka. Det kan ge utdelning både genom ökad trivsel, mindre brottslighet och genom att kommunen kan sälja eller arrendera ut sin mark och hyra ut sina fastigheter till högre priser.

– Staden ger oss markområden som ingen egentligen vill ha. Sedan utvecklar vi dem till att bli dynamiska platser som möter marknadens och människors behov, säger Pierre Voges.

Bolaget håller just nu på att rusta upp en 180 år gammal byggnad som tidigare var vagnhall för spårvagnar, men som under de senaste 35 åren varit en förfallen och farlig plats. Nu renoveras både byggnaden och området runt om för att ge plats för en restaurangskola samt Mandela Bay Development Agencys egna kontor.

Upprustat huvudstråk i township
Ett annat av bolagets utvecklingsområden ligger i New Brighton, en township längs motorvägen mellan Port Elizabeth och Despatch. Där ska huvudstråket få ett rejält lyft, genom bland annat asfaltering, nya bänkar, upprustning av en park och konstverk. Projektet inleddes med en medborgardialog och insatserna har beslutats utifrån de synpunkter och önskemål som kom fram.

– Stadsutvecklarna som vi jobbar med gör inte bara något som de har sett någon annanstans och tycker är snyggt. De gör sådant som folk som bor i området vill ha, säger Pierre Voges.

Det nuvarande samarbetsavtalet löper fram till 2016. Representanter från Mandela Bay Development Agency och Älvstranden utveckling möts ett par gånger per år och har nära kontakt däremellan. Även om effekterna är tydligast för Nelson Mandela Bay ser även Älvstranden utveckling samarbetet som givande.

– De frågor som ställs och de diskussioner vi har gör att vi ser på Göteborg med nya ögon. Det har till exempel blivit tydligt hur viktig innerstaden är för att kunna ha en social sammanhållning i en stad och en region. Alla måste känna sig att de har något att hämta där. Det hade vi grepp om tidigare också, men det blir så oerhört mycket synligare i Port Elizabeth, säger Bo Aronsson.

1152.jpg

654C.jpg

New Brighton, en township längs motorvägen mellan Port Elizabeth och Despatch. Här ska huvudstråket få ett lyft, genom bland annat asfaltering och upprustning av en park.