Med frågestund för allmänheten. Soppa och information från Göteborgs sydafrikanska partnerstad Nelson Mandela Bay Municipality står på programmet när Älvrummet slår upp portarna på torsdag. Utbytet fortsätter i Sydafrika i höst.

Sedan 1999 har Göteborg på olika sätt utvecklat samarbetet med sin sydafrikanska partnerstad Nelson Mandela Bay Municipality.

Den här veckan kommer en delegation på 18 personer till Göteborg för att ta nya steg i det treåriga projekt som påbörjades förra året med fokus på att undersöka gapet mellan policy och förverkligande i kommuner genom de fyra delprojekten: stadsutveckling, klimatförändringar, hållbar energi och hållbara transporter.

– Tanken är att vi ska försöka hitta gemensamma punkter där vi kan dra nytta av varandras erfarenheter, och att delprojekten så småningom ska resultera i en verktygslåda som kan spridas i olika sammanhang, säger Yvonne Wennerström som är planeringsledare för Göteborgs Stads globala partnerskapsarbete.

Under veckan kommer delegationen att besöka Göteborg Energi.

– Det sydafrikanska energisystemet har gått igenom en tuff omställning och det finns erfarenheter som vi hoppas få användning för i Göteborg. Sydafrikanerna å sin sida är intresserade av hur vi omvandlar avfall till en resurs för att producera värme, el och drivmedel, säger projektledaren Eric Zinn som till vardags arbetar med biogas på Göteborg Energi.

Sopplunch med mingel och frågestund
Under det sju dagar långa besöket arrangeras det också på torsdagen en sopplunch som är öppen för allmänheten. 11.45 öppnas Älvrummets dörrar för en stående sopplunch med mingel.

En halvtimme senare ska de sydafrikanska gästerna Dawn McCarthy och Joram Mkosana prata om stadsplanering och miljöarbete, därefter finns möjlighet för besökarna att ställa frågor. Klockan 13 avslutas arrangemanget i Älvrummet.

Den sydafrikanska delegationen lämnar Göteborg på söndagen och i höst planerar Göteborgs Stad för att besöka Nelson Mandela Bay Municipality för att ytterligare utveckla samarbetet. Göteborg har utöver Nelson Mandela Bay Municipality fyra partnerstäder: Lyon i Frankrike, Shanghai i Kina och Chicago i USA.