Nu har Göteborgs Stads två syninstruktörer varit i gång i ett år, och responsen är god från samtliga stadsdelar. Närmare 200 synskadade personer, mestadels äldre människor, får hjälp i vardagen.

Våren 2008 beslöt Göteborgs Stad att återinföra servicen med syninstruktörer, efter ett uppehåll på 20 år. Sedan september i fjol är arbetet igång. Två specialutbildade instruktörer erbjuder sig att besöka synskadade människor i deras hem.

Främst rör det sig om äldre människor som nyligen fått en synskada, och som behöver hjälp för att våga börja laga mat igen och kanske lära sig hitta vägen till busshållplatsen.

Individuella behov

Syninstruktörerna kan bland annat lära ut metoder för hur man som synskadad enkelt kan märka upp olika saker i hemmet, till exempel livsmedel. Instruktörerna kan också märka upp trappsteg, tvätt- och diskmaskiner och annat. De kan även hjälpa den synskadade att komma igång med att använda ett tekniskt hjälpmedel.

– Syftet är att öka självständigheten och tryggheten hos brukarna, säger Sofia Vilén, enhetschef på social resursförvaltning.

Vid första mötet pratar instruktören och den synskadade igenom vilka önskemål han eller hon har vad gäller träning och inlärning för att klara vardagliga sysslor på egen hand. För en del räcker det med ett besök, andra behöver hjälp i flera månader.

Skapa förståelse

Syninstruktörerna träffar även olika personalgrupper som arbetar med synskadade, till exempel inom hemtjänsten. Personalen får bland annat prova glasögon som ger förståelse för hur olika typer av synnedsättningar upplevs av dem som drabbas.

– Personalen får också lära sig vad som är viktigt att tänka på när man arbetar med synskadade, som att ställa tillbaka saker på samma ställe som man tog dem, säger Sofia Vilén.

Syninstruktörerna har dessutom startat två grupper med synskadade som träffas ett par timmar varannan vecka, för att bryta möjlig ensamhet och isolering.

– Det är också en mycket viktig del av vårt arbete, säger syninstruktören Eila Simonsson.

”Vi har ett tacksamt och roligt jobb”

– Är man äldre, synskadad och kanske också hörselskadad – då vågar man knappt gå ut. Men hit till våra gruppträffar kan de ta färdtjänst och sitta och prata och dricka kaffe. Några teman behövs inte, de tycker det är så roligt att bara få träffas och umgås en eftermiddag, säger Eila Simonsson.

Hon och kollegan Margareta Halling är klart nöjda med gensvaret under det första året. Inte bara med kontakter de fått via syncentralerna eller SRF (Synskadades Riksförbund).

– Extra roligt är att så många tar kontakt med oss självmant, efter att vi lagt ut broschyrer lite här och var, säger Eila Simonsson.

– Det visar ju att behovet finns. Många är så glada över den här servicen att de knappt tror att det är sant. Vi har ett tacksamt och roligt jobb, och vi får så mycket tillbaka!

Gör orienteringsövningar och tränar med hjälpmedel

Ungefär 80 procent av syninstruktörernas klienter är äldre personer, de flesta finns i stadsdelarna Härlanda, Örgryte och Högsbo.

– Men vi åker runt i hela Göteborg. Vi gör mycket orienteringsövningar med dem som är yngre, eller tränar med olika hjälpmedel, som Daisy-spelare för att lyssna på böcker. Eller CCTV, en ”förstorings-tv” som gör det möjligt för en del synskadade att läsa text, berättar Eila Simonsson.