Nu ska synskadade i Göteborg få bättre hjälp att klara sig hemma och i närmiljön. Två syninstruktörer har nyligen anställts med uppdraget att jobba coachande med träning och tips i hemmet. Ungefär 5.000 personer i Göteborg är synskadade.

– Vi kommer att erbjuda servicen till alla över 18 år som bor hemma och vill leva ett självständigt liv, trots att de har en synskada som funktionshinder, säger Sofia Vilén, enhetschef på sociala resursförvaltningen.

Tillbaka efter 20 år

Det kan handla om praktiska saker som hur man skiljer på de olika konservburkarna i skafferiet när man inte ser. Eller att lära sig att gå till affären själv trots att man knappt kan urskilja konturer.

Ungefär hälften av Sveriges kommuner har syninstruktörer anställda. Göteborgs Stad har tidigare haft det, men de tjänsterna försvann för cirka 20 år sedan.

Nu införs servicen igen, efter krav från bland andra Synskadades Riksförbund och därför att behovet av tjänsterna har blivit större nu när befolkningen blir allt äldre. För med stigande ålder kommer ofta synproblem som kan bli funktionshinder.

Genomsnittsåldern är 80 år

Syninstruktörernas service blir gratis för brukarna och kräver ingen biståndsbedömning. Den vänder sig alltså till alla vuxna, men Sofia Vilén tror att den främst kommer att användas av två grupper, de som nyss fått en synskada samt äldre personer.

– Efter studiebesök i andra kommuner har vi förstått att den genomsnittligen brukaren är i 80-årsåldern, säger Sofia Vilén.

– Personer med en nyförvärvad synskada behöver hjälp med att träna upp funktioner som för de flesta av oss är självklara: Att våga laga mat, tvätta, städa, stryka eller duscha själv. Eller att gå och handla trots att man inte ser. Det handlar om att lära om – och att våga.

De två syninstruktörerna har båda lång erfarenhet av liknande arbete, inom funktionshinder och inom äldreomsorgen. De placeras i Majorna, men kommer att betjäna synskadade i hela Göteborg. Först ska de få utbildning, men efter sommaren beräknas verksamheten vara i gång i full skala.

Tryggare i hemmet

– Genom syninstruktörernas insatser skall synskadade kunna känna sig tryggare i hemmet och leva mer självständigt, hoppas Sofia Vilén.

Än så länge är detaljerna kring hur länge man får utnyttja servicen inte helt klara.

– Men vi kommer att sätta upp ett eller flera mål med stödet och lägga upp en målplan på ett antal veckor. När det är genomfört, avslutar man och utvärderar. Vi ska jobba målinriktat, med ett långsiktigt perspektiv, avslutar Sofia Vilén.