Tandskador är den klart vanligaste skadan bland barn i Göteborgs förskolor. Det visar den första sammanställningen som gjorts över olycksstatistik i Göteborgs förskolor. 67 procent av de inrapporterade skadorna i Göteborgs förskolor under 2001 är tandskador. Den vanligaste orsaken till skador är att barnen ramlat eller snubblat.

Det visar den första sammanställning över skador i stadens förskolor som kommunens försäkringsbolag Göta Lejon gjort ihop med Folksam som försäkrar barnen i Göteborg. Samtliga skolbarn i Göteborg är försäkrade av Göteborgs Stad via Folksam.Undersökningen gäller tiden från 1 januari till 31 oktober i år och omfattar 35 894 barn i åldrarna 0-6 år i Göteborgs Stad. Under denna tid inrapporterades 188 skador till försäkringsbolaget Folksam.Så här fördelas skadorna67 % – tandskador13 % – ansikte-, hals-, ögon- och öronskador5 % – armskador4 % – hand- och fingerskadorSå här fördelas de vanligaste olycksorsakerna:98 olyckor – ramlar eller snubblar20 olyckor – under cykling12 olyckor – i rutschkanan9 olyckor – när barnen klättrar.6 olyckor – när barnen krockar5 olyckor – när barnen gungarFlest skador i förhållande till antalet barn har Hisingen med en skadefrekvens på 0,69 procent. Centrala stadsdelarna har 0,52 procent, västra stadsdelarna har 0,51 procent och norra stadsdelarna ligger lägst med en skadefrekvens på 0,33 procent.Undersökningen visar också att fler olyckor sker i förskolan än på fritiden. Det är tvärtemot vad andra undersökningar visat.Just nu görs en liknande undersökning bland grundskole- och gymnasielever i Göteborg.