Tandskador är den klart vanligaste olycksfallsskadan bland barn och ungdomar i Göteborg. En vanlig orsak till skador är gymnastik och träning, men även slag och misshandel förkommer i skolan. Det visar årets sammanställning av anmälda försäkringsskador för barn och ungdomar i Göteborg 2003 som gjorts av kommunens försäkringsbolag Göta Lejon.

En procent av Göteborgs drygt 104.000 barn och ungdomar råkade under 2003 ut för en skada i skolan eller på fritiden som anmälts till försäkringsbolaget Folksam där alla Göteborgs barn och ungdomar är försäkrade. Göteborgs Stads egna försäkringsbolag, Försäkrings AB Göta Lejon, har nu för första gången gjort en sammanställning över den här skaderapporteringen.

– En procent låter lite mycket. Men det är svårt att säga eftersom vi idag inte har något att jämföra med. Det blir lättare när vi får det årsvis i fortsättningen, säger Anne-Lise Perica på Försäkrings AB Göta Lejon som tagit fram siffrorna.

Ungefär hälften av skadorna sker i skolan och hälften på fritiden. Det gäller både för förskolebarn, grundskolebarn och gymnasieungdomar.

Flest skador i grundskolan

Flest skador, 627 under 2003, rapporteras från grundskolan. En tredjedel av dessa, 33 procent, är tandskador. Skador på hand, fingrar och armar är också relativt vanliga.

Vanligaste olycksorsaken i grundskolan är att barnen ramlar. Skador är också vanliga vid gymnastik, spel och träning.

Men även slag och misshandel rapporteras från grundskolan vilket Anne-Lise Perica på Göta Lejon noterat.

– Det förekommer en del slag och misshandel, även på skoltid.

Skidåkning skadar gymnasisterna

131 gymnasieelever i Göteborg råkade ut för en olycka som rapporterades till försäkringsbolaget 2003. Var femte var en tandskada. Spel och träning är den vanligaste olycksorsaken följt av skidåkning/snowboard, slag/misshandel och gymnastik.

– Det sker mycket skador under gymnastik, spel och träning, säger Anne-Lise Perica.

Hon hoppas att gymnastiklärarna uppmärksammar detta.

Förskolebarnen ramlar och skadar tänderna

308 skador anmäldes bland barn, 0-6 år, i förskolan i Göteborg 2003. Majoriteten, 51 procent, är tandskador. Skador i ansikte, hals, ögon och öron är också relativt vanliga.

Klart vanligaste orsaken till skador i förskolan är att barnen ramlat. Skador sker till exempel också vid cykling och i rutschkanan.

Mörkertal

1.066 barn och ungdomar i Göteborg rapporterade en olycksfallskada 2003. Men skadesiffran kan vara högre.

– Jag kan tänka mig att det är mycket som händer som inte rapporteras in, säger Anne-Lise Perica.

Hon hoppas nu att årliga siffror på olycksstatistik i Göteborg ska göra det lättare att se var problemen finns för att punktvis gå in för att förhindra fler skador. Anne-Lise Perica betonar att det är viktigt att informationen når ut till skolor, gymnastiklärare och skolsköterskor.

Hisingen har flest olycksfall

Det går att se skillnader inom Göteborg. Hisingen ligger klart högre än övriga Göteborg. Anne-Lise Perica har inget klart svar vad det beror på. Men hon tror att det kan vara så att Hisingen har en aktiv tandvård som rekommenderar att anmäla skador.

Försäkrings AB Göta Lejon är samordnare för olycksfallsförsäkring i Göteborgs Stad. Försäkringsgivare är Folksam.

Fakta:

GRUNDSKOLA:

Det finns totalt 51.944 barn i åldrarna 7-16 år i Göteborg Stad. 627 skador är inrapporterade till Folksam.

1922.gif

5F9C.gif

GYMNASIUM:

Det finns totalt 18.787 gymnasieelever från 17 år och uppåt. 131 skador är inrapporterade till Folksam.

5DE8.gif

1DCC.gif

FÖRSKOLA:

Det finns totalt 34.107 barn i åldrarna 0-6 år i Göteborg stad. 308 skador är inrapporterade till Folksam.

2058.gif

58C8.gif
Källa samtliga tabeller och diagram: Försäkrings AB Göta Lejon.