Förslaget Haga hjärta Linné fick flest röster. Göteborgarna har sagt sitt. Bidraget Haga hjärta Linné av Ernst Rosén AB vann markanvisningstävlingen för Skanstorget. Nu kan arbetet med det historiskt betydelsefulla området gå vidare. Under två veckor i oktober har 4 293 göteborgare deltagit i omröstningen om Skanstorgets framtid. Tre bidrag har blivit ett. Med 1803 röster vann förslaget Haga hjärta Linné.

– Nu kan den parkeringsplats som är Skanstorget idag bli ett levande kvarter som knyter ihop Haga och Linné, säger Martin Öbo, fastighetsdirektör i Göteborgs Stad.

Redan i maj startade tävlingen om Skanstorgets nya utseende och funktion. Tio förslag kom in och en bedömningsgrupp, med både interna och externa aktörer, valde ut de tre finalister. Tidigare i höstas utlystes så tävlingen där göteborgarna fick rösta om tre förslag (läs mer om tävlingen i Vårt Göteborgs tidigare artikel – se länk nedan).

Det vinnande bidraget av Ernst Rosén AB uppfyller markanvisningstävlingens krav på bland annat nya bostäder, förskola, litet torg och parkering under jord. Förslaget innehåller 80 hyresrätter, 120 bostadsrätter, plats för kommersiell verksamhet i marknivå, förskola med utemiljö, cykelparkeringar och plast för cirka 200 bilar i en underjordisk parkering.

Speglar kvarteren intill
Precis som namnet antyder fokuserar förslaget Haga hjärta Linné på att knyta samman de två stadsdelarna med hjälp av Skanstorget. Vilket också var ett av kraven. Det ska ske genom att den nya bebyggelsen på Skanstorget upprepar mönster från de intilliggande stadsdelarna. Via en analys av bland annat siluetter, fasadindelningar och dekorationer i Haga och Linne har olika bebyggelsemönster identifierats.

I det vinnande förlaget har sedan kvarteret fått fyra tydliga sidor där varje sida speglar det motsatta kvarteret i skala, material, detaljer och kulör.  Skanstorget har en lång kulturell historia och försvarsanläggning Skansen Kronan är ett statligt byggnadsminne. Det är en känslig kulturmiljö som tävlingens vinnare också varit tvungna att ta hänsyn till.

Under tisdagen beslutade en enig fastighetsnämnd att gå vidare med förslaget som vann markanvisningstävlingen. En hel del arbete kvarstår innan alla detaljer fallit på plats kring nybyggnationen på Skanstorget. Närmast väntar processen med att ta fram detaljplanen.

– En del skruvande och justerande behövs för att få fram en detaljplan. Men jag är optimist – om ungefär åtta år kommer Skanstorget ha utvecklats till ungefär det vi ser i bidraget Haga hjärta Linné, säger Martin Öbo.