”Jag har saknat kamraterna”. Äntligen är teater Phantastisk-gänget samlat igen efter månader där pandemin påverkat den dagliga verksamheten. Jag är jätteglad att få komma tillbaka till jobbet, jag har saknat kamraterna och personalen, säger Robert Erskine.

Han får medhåll av de andra deltagarna, pandemin och oron för smittspridning har gjort att de flesta i gruppen inte har kunnat vara på plats på sin dagliga verksamhet på Selma Lagerlöfs Center.

Tomas Johansson som tillhör en riskgrupp har varit hemma i ett år.

– Det var tråkigt, jag var ledsen över att inte kunna komma hit, säger han.

– Att stänga den dagliga verksamheten var aldrig aktuellt, säger enhetschef Ulla Sellgren, enhetschef för daglig verksamhet inom förvaltningen för funktionsstöd. Tillsammans med brukare, anhöriga och legala företrädare hittade man istället individuella lösningar för var och en.

De dagliga verksamheterna inom förvaltningen för funktionsstöd har varit igång under hela pandemin med vissa begränsningar. Just på teater Phantastisk valde de flesta deltagarna att stanna hemma och få hjälp.

– Tack vare att de har fått behålla sin habiliteringsersättning oavsett om de varit på plats eller inte har de kunnat välja och det har varit en stor trygghet, säger Ulla Sellgren, enhetschef för daglig verksamhet på bland annat Selma Lagerlöfs Center.

Började med digitala möten

Flera kommuner har kritiserats av IVO, Inspektionen för vård och omsorg, för att ha brutit mot lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) för att de upphörde med daglig verksamhet. En rapport från Socialstyrelsen visar att de indragna aktiviteterna har lett till ökad psykisk ohälsa.

– Att stänga de dagliga verksamheterna har aldrig varit aktuellt inom funktionsstöd, säger Ulla Sellgren.

Istället har man tillsammans med brukarna, anhöriga och andra legala företrädare haft en dialog – hur gör vi för att få det att funka just för dig?

Personalen har varit idérik och hittat lösningar där deltagarna kunnat fortsätta vara delaktiga även om de valt att inte vara på plats. Ett av svaren blev detsamma som för många andra arbetsplatser – man började med digitala möten på Teams.

– Vi sågs klockan nio på morgonen och det blev en anledning till att kliva upp och sedan träffades vi igen efter lunch. Mötena blev något att hänga upp dagen på, säger stödassistent Jonas Jansson.

Lärde sig ”Hålla avstånd-dans” framför kameran

Tack vare mötena kunde gruppen behålla en nära kontakt. Personalen stod för det kreativa och skapade olika aktiviteter, som till exempel när stödassistenten och stödpedagogen Linda Wardal lärde gänget

Stödassistent och danspedagog Linda Wardal hittade på och lärde ut rörelserna till Hålla avstånd-dansen via de dagliga digitala mötena.

rörelserna till covid-dansen ”Hålla avstånd”.

På programmet kunde det också stå tipspromenad, att visa hur det såg ut därhemma och att uppträda för varandra. Att öva sig på att mötas digitalt blev en bonus.

– Det har varit bra att få lära sig nya saker, säger Tomas Johansson.

För att de ändå skulle kunna ses i verkligheten träffades de också utomhus ett par dagar i veckan, oavsett väder och vind. En annan del i att göra verksamheten så smittsäker som möjligt har varit att stärka samarbetet med trafikkontoret, som ansvarar för brukarnas resor fram och tillbaka till den dagliga verksamheten. De som åkt kollektivt har uppmanats att inte resa under rusningstid vilket gjort att man fått ändra på sina arbetstider.

Trötta på pandemin

Nu är allt nästan som vanligt igen, men fortfarande gäller det att hålla avstånd och använda munskydd och visir i trånga utrymmen. När pandemin kommer på tal suckar flera av deltagarna, lika glada som de är över att vara tillbaka – lika tråkigt är det mesta som förknippas med covid-19.

Förutom att de faktiskt lärt sig en hel del nytt om digitala möten och inte minst ”Hålla avstånd”-dansen som de stolt visar upp och där varje steg och rörelse sitter som en smäck.

Ska uppträda på Pride

Just nu förbereder sig Teater Phantastisk inför WestPride där de ska uppträda med en dans på den avslutande stand-up-kvällen i Eriksbergshallen tredje oktober.

– Det ska bli så härligt att kunna uppträda för publik igen, säger Linda Wardal.

När de inte kunde vara på plats fysiskt gjorde Teater Phantastisk som många andra arbetsplatser – de hade dagliga digitala möten. Då lärde de sig rörelserna till Hålla avstånd-dansen som de nu kan dansa på plats i Selma Lagerlöfs center. Från vänster främre raden: Emma Hjern och Minna Tangro, bakre raden: Tomas Johansson, Robert Erskine, Fhilip Wahlbäck.