Ta chansen att lära mer om dövas värld. Ett dövt öra på musiklivet i Göteborg och 13 kvinnors berättelser om tystnadens Sverige. Det är några av alla spännande ämnen som lyfts fram i samband med Teckenspråkets dag den 12 och14 maj i Göteborg.

I år är det bland annat konstmuseet som är i fokus när Teckenspråkets dag arrangeras och det finns ett brett program att ta del av – en blandning av föreläsningar och visningar guidade på teckenspråk.

En pappa berättar
– Vi bjuder in till att lära mer om hur det är att vara döv, men vi vill också ge döva en chans att ta del av stadens kulturutbud, säger Marie Rosberg från Teckenspråksforum i Göteborgs Stad.

På konstmuseet ordnas teckenspråksguidade visningar av utställningen om Tove Jansson och det finns möjlighet att lära sig teckenspråk och prova på skrapkartong. Dessutom ordnas föreläsningar där bland annat en pappa berättar om hur det är att ha två döva barn. Likheter och skillnader mellan den hörande och den döva världen, samt vikten av ett normkritiskt perspektiv är andra föreläsningar som går att ta del av.

”Dövas historia väldigt lite dokumenterad”
På stadsmuseet finns det bland annat möjlighet till teckenspråksguidad visning av utställningen Musiklivet i Göteborg.

– Det låter jättespännande, ett dövt öra på musiklivet i Göteborg, säger Marie Rosberg.

Hur är det att vara döv? frågar man sig på stadsbiblioteket och svarar bland annat med att skaparna bakom ”13 döva kvinnor i tystnadens Sverige” berättar om sin bok.

– Dövas historia är väldigt lite dokumenterad, och framförallt inte kvinnornas. Det här är ett unikt dokument vi får ta del av, säger Marie Rosberg.

Teckenspråk och svenska är två helt olika språk
Arrangemangen på Teckenspråkets dag är alla öppna för allmänheten, men inleds med ett frukostmöte för anställda i Göteborgs Stad. Då kommer Päivi Fredäng, som är universitetslektor med inriktning på specialpedagogik, att berätta mer om hur professionella möten mellan dövande och hörande kan skapas.

– Alla vi som jobbar i Göteborgs Stad kan i vårt arbete möta döva. Det är viktigt att vi har kunskap och förståelse så att mötet blir bra. En vanlig missuppfattning är till exempel att teckenspråk har svenska som skriftspråk, när detta är två helt olika språk. Men många medelålders och äldre människor med hörselproblematik fick en mycket otillräcklig skolgång på grund av sitt handikapp, säger Marie Rosberg.