Dövförening firar 100 år. Ända sedan riksdagen den 14 maj 1981 erkände teckenspråket som de dövas första språk har just det datumet varje år kommit att uppmärksammas av dövföreningar landet runt. I Göteborg högtidlighålls dagen med ett arrangemang på Gustaf Adolfs torg.

Bara två veckor innan Göteborgs Dövas förening firar 100 år med en bankett på Dalheimers Hus, bjuder man, nu på måndag den 14 maj, in till firandet av Teckenspråkets dag på Gustaf Adolfs torg.

När Sveriges riksdag, den 14 maj 1981, officiellt beslutade att erkänna teckenspråket, blev det inte bara en märkesdag för alla döva – beslutet kom också att utgöra en förebild för andra länder där man senare lyckats stärka teckenspråkets status.

Bakom det viktiga beslutet stod många års hårt arbete i aktiva dövföreningar runt om i landet.

Teckenspråksforum på plats och informerar
– Föreningarna har länge varit väldigt viktiga. Göteborgs Dövas förening, med sina ett hundra år, är faktiskt inte äldst, säger Michaela Sandström som är informatör på Teckenspråksforum.

På måndag klockan tio finns Teckenspråksforum på plats på Gustaf Adolfs torg för att informera om sin verksamhet. Men Teckenspråkets dag kommer också att erbjuda: teckenspråkskurs, kaffeservering, bokförsäljning, och kanske också något uppträdande i form av teckenspråkssång.

– Det är viktigt att manifestera att teckenspråket finns, och också att få visa alla hörande att det är ens särskild dag, säger Michaela Sandström.

Måndagens arrangemang på Gustaf Adolfs torg pågår mellan klockan 10 och 14.