En värld av tecken. Hör föredrag om dövas livssituation i samhället då och nu. Testa babytecken, som gör det möjligt att kommunicera med bebisar innan de lärt sig tala. Eller upplev melodifestivalen i teckenspråksversion. Den 13-14 maj uppmärksammas det tecknade språket genom aktiviteter på bland annat Göteborgs Stadsmuseum.

Länge ansågs teckenspråk som mindre riktigt och viktigt än talade språk. Döva barn undervisades fram till 1970-talet på talad svenska och uppmanades att läsa på läppar snarare än att utveckla sitt eget tecknade modersmål.

Den 14 maj 1981 erkände riksdagen teckenspråk som dövas första språk och officiellt undervisningsspråk. Sedan dess har döva fått bättre möjligheter att utveckla teckenspråk och få samhällsservice på sitt modersmål.

Teckenspråk ett modersmål
För att fira de rättigheter som erövrats, men även uppmärksamma vad som återstår, anordnas Teckenspråkets dag 13-14 maj. Det blir bland annat föreläsningar om dövas livsvillkor i samhället och vad myndigheter kan göra för att öka tillgängligheten.

Marie Rosberg, informatör på Teckenspråksforum i Göteborgs Stad, menar att kunskapen fortfarande är låg om teckenspråk och dövas situation.

– De flesta tror att det funkar bra bara man får en broschyr i text. Men då har man inte förstått att teckenspråk är personens modersmål.

Teckenspråk har en helt annan uppbyggnad än talade språk. För att som döv kunna läsa och skriva på svenska behöver man alltså lära sig ett helt nytt språk.

Mycket återstår att göra
Enligt Språklagen har teckenspråk ställningen av ett minoritetsspråk, likställt med exempelvis romani chib eller samiska. Det innebär att teckenspråkiga har vissa rättigheter att använda sitt modersmål i kontakten med samhällsorgan och offentliga verksamheter.

Men tillgängligheten går långsamt fram, enligt Marie Rosberg.

– Det finns mycket att göra tyvärr. Vi skulle önska att alla instanser har sin information översatt till teckenspråk.

Att publicera filmer på nätet med information på teckenspråk är ett sätt att öka tillgängligheten, menar Marie Rosberg. Bilder och symboler är ett annat.

– Om man använder tydliggörande bilder gynnar det många människor i samhället, inte bara teckenspråkiga.

Barnteater och melodifestival
Teckenspråkets dag uppmärksammas under två dagar. Fredag 13 maj pågår ett föreläsningsprogram på Stadsmuseet 10–¬16. Alla programpunkter kan ses och höras på både teckenspråk och talad svenska.

På lördagen erbjuder Alfons Åbergs kulturhus barnkultur i såväl talad som tecknad form och på eftermiddagen håller Göteborgs dövas förening öppet hus med föreläsningar, mingel och film.
Programmet avslutas klockan 19 med Eurovision Song Contest 2016 på storbilds-tv – i teckenspråksgestaltning.