Större kunskap om teckenspråk behövs. Om du vill se en teckentolkad föreställning av Världskulturmuseets utställning Jordlingar ska du passa på nu på lördag den 14 maj. Då är det teckenspråkets dag och samtidigt firar teckenspråket 30 år som officiellt modersmål i Sverige. I samarbete med Teckenspråksforum upplåter Världskulturmuseet sin familjelördag för den här dagen.

Jordlingar är en utställning för hela familjen där besökarna får möjlighet att fundera över hur det är att vara människa. Föreställningen kommer att pågå mellan klockan 13.30 och 15.00

-Föreställningen kommer att tolkas till teckenspråk och det kommer också att finnas en person på plats som kan berätta om teckenspråket och om dövas situation. Den personen kan även lära ut lite enkla tecken, säger Annika Heidlund, informatör på Teckenforum, Social Resursförvaltning.

Officiellt modersmål
Teckenspråket fick sitt officiella erkännande som modersmål för döva och hörselskadade 1981. År 2009 blev teckenspråket likställt med Sveriges minoritetsspråk, men fortfarande är det ett litet språk som få utanför gruppen har någon större kunskap om. Det menar Annika Heidlund är lite synd.

-Ibland kan det vara lättare att ha ett visuellt språk än ett audiellt och det finns även andra grupper i samhället som skulle kunna dra nytta av att ha tecken som stöd. Några exempel kan vara människor som har afasi eller äldre som har tappat hörseln, säger Annika Heidlund.

Ser sig inte som handikappade
Det skulle också förenkla mycket för teckenspråkiga om omvärlden hade större kunskap. Enligt Annika Heidlund ser teckenspråkiga döva och hörselskadade inte sig själva som handikappade. För dem handlar det om att inte kunna göra sig förstådda på sitt modersmål.

-De kan känna samma känsla av utanförskap som en hörande som kommer in i ett sammanhang där människor omkring kommunicerar genom teckenspråk. Skillnaden är att det är teckenspråkigas vardag, säger Annika Heidlund.

Svenska som andraspråk
Några sätt att öka kunskapen om teckenspråket kan vara att få in det tidigt i skolan, menar Annika Heidlund. Men det är också viktigt att myndigheter informerar på teckenspråk och kanske att filmer och tv-program blir teckentolkade.
-Man får tänka på att svenska faktiskt är ett andraspråk för de teckenspråkiga och att några av dem kan ha svårt att förstå allt som de läser.