Hörande också välkomna. Teckenspråkets dag har sedan länge firats och manifesterats av döva och hörselskadade. Nu sträcker man ut handen för att även ge hörande en chans att dela den visuella världen. Röhsska museet är arena för tisdagens nysatsning.

När Sveriges riksdag den 14 maj 1981 erkände teckenspråket som de dövas första språk och undervisningsspråk, var det ett historiskt beslut. Ingen annanstans i världen hade teckenspråket samma status. Sedan dess uppmärksammas Teckenspråkets dag varje år den 14 maj.

Visuellt språk men dolt i samhället
– Oftast har det varit de lokala dövföreningarna runt om i landet som stått för arrangemangen, men i år gör vi det till ett stort öppet event på Röhsska museet, säger Sofia Olsson Lönn, utvecklingsledare på WeSign Teckenspråk och kultur, som är en del av ABF.

– Hela dagen kommer att vara en manifestation för att synliggöra ett språk som är visuellt men väldigt dolt i samhället.

Det digra programmet inleds av ett tolkat invigningstal av Sture Carlsson, t f kulturchef i Västra Götalandsregionen och Jenny Nilsson, ordförande i ungdomssektionen för världsförbundet för döva.

Paneldebatt, poesiperformance och utställning
En paneldebatt under rubriken ”Gemenskap i olikheter” tar sikte på kulturarvet för teckenspråkiga medborgare. Vidare bjuder eftermiddagen på Poesi-performance, workshop för barn och unga, och en teckentolkad guidad runt museet.

Klockan 17.30 invigs utställningen ”Västra Götaland goes Milano goes Röhsska” som en del av museets ordinarie verksamhet.

– Ytterligare en bra möjlighet att möta en publik som annars kanske inte kommer i kontakt med teckenspråket, säger Sofia Olsson Lönn.

Likställt med de fem minoritetsspråken
Bakom tisdagens arrangemang står förutom WeSign/ABF Västra Götaland och Röhsska museet även Västra Götalandsregionens kulturnämnd, Göteborgs Dövas förening, Föreningen dövblinda i Väst och ABF Göteborg.

Samarbetet mellan WeSign /ABF Västra Götaland och Västra Götalandsregionens kulturnämnd är ännu bara i sin linda, men redan nu planeras för nya mötesforum.

– Vi ser det här som ett starskott för att kunna vara med utvecklingen av att göra teckenspråket mer synligt i kulturutbudet i regionen. Man kan tänka sig att det blir mer samverkan under året, och nästa års Teckenspråkets Dag skulle kanske kunna bli en stor happening i en annan stad i regionen, säger Sofia Olsson Lönn.

Sedan några år tillbaka är teckenspråket – som man tror behärskas av cirka 30 0000 svenskar – likställt med de fem nationella minoritetsspråken i Sverige.