Pilotprojekt i Nordost. Teknikguiderna är ett pilotprojekt som drivs i Nordost för att inspirera seniorer att bli mer digitala. Även anhöriga uppmanas att tipsa seniorer som kan behöva råd och stöd med mobilen, datorn eller surfplattan för att få en enklare digital vardag.

– Vi vill möta seniorerna på torgen i Nordost för att motivera och inspirera dem till att våga börja använda mobilen, datorn och surfplattan. Det är viktigt att möta dem där de bor och rör sig, säger Elna Hanson, planeringsledare på äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen.

18 000 göteborgare i digitalt utanförskap

Idag befinner sig var femte person över 65 år i digitalt utanförskap. Omvandlat till Göteborgskontext innebär det cirka 18 000 göteborgare. Dessa seniorer är aldrig online. Ytterligare fem procent mellan 70 och 90 år är så lågfrekventa användare att de inte kan betraktas som digitalt inkluderade, vilket betyder att antalet personer i digitalt utanförskap är än större.

– Vi ser ett oerhört stort behov, särskilt i Nordost. Därför valde vi att inleda pilotprojektet just där. Förhoppningen är att vi ska kunna utveckla detta stöd i övriga delar av staden efter våra lärdomar av detta projekt, säger Elna Hanson.

Pågår i fyra veckor

Teknikguiderna Göteborgs Stad är ett pilotprojekt som pågår i Angered, Bergsjön och Kortedala under fyra veckor, 22 november till 16 december.

– Vi vet att teknik kan underlätta vardagen, men också minska ensamhet och bidra till mer delaktighet i samhället. Idag har vi nästan inget val. Det är svårt att klara sig utan teknik. Därför är det här ett viktigt demokratiskt projekt, säger Kristin Hagström, processledare på äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen.