Vill väcka nyfikenhet. Samhällsinformation, föreläsningar, musik och gott umgänge – det är tanken bakom Äldredagen 2019 på Kortedala Forum den 5 november. I år är det särskilt fokus på teknik och att få fler seniorer att våga ta steget in i den digitala världen.

Carina Byhlin Andreasson, äldrekonsulent och samordnare av Äldredagen 2019.

Program: Äldredagen 2019

– I år fokuserar vi på teknik eftersom vi tycker det är viktigt att alla medborgare har möjlighet att ta del av vår samhällsservice. Flera av våra äldre i stadsdelen har inte så stor kunskap om det digitala, och jag önskar att anhöriga vill hjälpa till genom att exempelvis skänka sin avlagda mobil, och peppa att det är fullt möjligt att lära sig. Vi i kommunen ska självklart också stötta och lära dem så gott vi kan, säger Carina Byhlin Andreasson som är äldrekonsulent i Östra Göteborg och samordnare av Äldredagen.

”Ensamhet största folksjukdomen”
På Äldredagen på Kortedala forum kommer därför bland annat Östra Göteborgs IT-pedagog att berätta om stadsdelens arbete för att öka den digitala kompetensen hos seniorer genom att till exempel hjälpa dem installera bank-ID och Swish. Göteborgs Stads webbkommunikatörer kommer också att vara på plats för att visa hur man kan använda stadens kalendarium för att hitta olika intressanta aktiviteter.

– Jag brukar säga att den största folksjukdomen är ensamhet och det gäller inte minst äldre. Även om man tidigare haft ett rikt socialt liv är det många som blir isolerade när anhöriga försvinner. Tänk då att få lära sig skypa med anhöriga, det kan göra jättemycket. Eller ta del av alla intressegrupper som finns på nätet, som Facebookgrupper där man kan titta på bilder från det gamla Göteborg och minnas tillbaka, säger Carina Byhlin Andreasson.

Rikt program
Årets upplaga av Äldredagen är den åttonde i ordningen, och det är inte bara teknik som står på programmet, utan man kan också träffa politiker, lyssna på musik och föredrag och smaka från mat på olika kulturer. Och – inte minst – mingla, och träffa folk.

– Det brukar vara ett mycket tillåtande klimat som både våra äldre och utställarna uppskattar. Vi försöker ha en blandning mellan samhällsinformation, trevliga föreläsningar och go underhållning och göra dagen till ett roligt inslag i den tråkiga månaden november, säger Carina Byhlin Andreasson.

Måltidsvänner sökes
I samband med Äldredagen passar arrangörerna också på att slå ett slag för stadsdelsförvaltningens satsning ”Bli en måltidsvän”, som också den är ett försök att bryta ensamheten. Satsningen går ut på att frivilliga äter tillsammans med seniorer som har svårt att komma ut och träffa folk, och i utbyte får en gratis måltid.

– Många gamla slarvar med maten för att det är tråkigt att äta ensam. Jag hoppas att många ska bli intresserade av att vara med, säger Carina Byhlin Andreasson.