Mail- och datakommunikationen i hela stadsnätet inom Göteborgs Stad stördes kraftigt under måndagsförmiddagen. Orsaken var en planerad uppgradering som inte gick riktigt som det var tänkt.

Alla ADB-kontorets kunder inom Göteborgs Stad drabbades, belastningen på nätet var så hög att det knappt gick att använda.

– Vi skulle göra en planerad förändring för att öka stabiliteten i nätet och då gick utrustningarna inte i takt. Det medförde driftsstörningar i hela stan, säger Hans Svensson, marknadschef på Goth Net vid Göteborg Energi.

Uppgraderingen är nu framskjuten och ska efter samråd med ADB-kontoret genomföras i samband med någon av de kommande helgerna.