Nytt tak på kiosken på tunneltaket. Arbetet med platsen vid Teleskopgatans hållplats i Bergsjön har tagit ett rejält kliv framåt. På taket ovanpå spårvagnstunneln ska kiosken byggas om och få ett stort trekantigt tak i härdat klarglas. Bänkar, bord och stolar ska inbjuda till att slå sig ner en stund.

– Det kommer att bli en unik plats att vara stolt över, säger Joe Koppel och Negin Shabani på trafikkontoret.

Teleskopgatans hållplats är ett av de största stadsmiljöprojekten inom Utveckling Nordost. Boende i området har varit med och kommit med idéer som legat till grund för ett förslag till förbättringar både vid hållplatsen och på tunneltaket.

Otrygga hissar och trapphus sätts igen
Under sommaren gjorde trafikkontoret en upphandling med det förslaget som utgångspunkt. Då visade det sig att de 15 miljoner kronor som finns till projektet inte skulle räcka till allt.

– Vi var tvungna att dra ner på ambitionerna och då valde vi att göra i ordning på tunneltaket.

De otrygga trapphusen ska sättas igen, liksom hissarna. Asfalten på tunneltaket rivs upp, ytan isoleras och betongkonstruktionen repareras.

– Entreprenören har gjort liknande jobb tidigare på Galileis gata och det känns tryggt. För det dyker alltid upp överraskningar när man går in i gamla betongkonstruktioner, säger Joe Koppel.

Nya grönytor och träd
Mitt på ytan blir det, som nu, en kiosk. Den får ett stort, trekantigt tak i härdat glas som hålls uppe av balkar och vajrar.

– Det kommer att bli väldigt speciellt – som en rymdstation! säger Joe Koppel entusiastiskt.

Runt kiosken blir det bänk, bord och stolar, stenläggningar och en fontän med dricksvatten. Nya grönytor, en mur i granit och träd blir det också.

På kiosken finns idag en målning, gjord av lokal konstnär, som kommer att skruvas ner och sättas upp på idrottshallens fasad. Den nya kiosken får i stället en skrattspegel av vågig plåt på baksidan. Taket ska belysas så att det tydligt syns att byggnaden liknar en rymdstation. Samtidigt ska belysningen göra att det känns tryggt att vara där.

Entreprenören håller nu på att projektera och planera byggandet. Så fort man kommit överens med kioskägaren om vart han ska ta vägen under byggtiden, så är det bara att börja riva. Den 31 augusti 2013 ska allt stå klart.

Kan bli pengar över till nya trappor
– När vi vet lite mer om tidsplanen tänker vi bjuda in till ett informationsmöte i skolan så att alla intresserade kan få se hur det kommer att bli, säger Joe Koppel.

De arbeten som ska göras beräknas kosta drygt 13 miljoner kronor. Förhoppningsvis blir det alltså pengar över för att bygga nya trappor mellan hållplatsen och tunneltaket. Övriga idéer som finns i det ursprungliga förslaget kommer att behandlas efterhand när det finns mer resurser för upprustningar.