Fångar upp initiativ från göteborgarna. Göteborgs Stad är med under Frihamnsdagarna på Bananpiren. Omställning är det övergripande temat på stadens samtalstorg under de tre dagarna, där lördagen har särskilt fokus på göteborgarna. “Hur vi samverkar smartare och tar tillvara, involverar, engagerar och fångar upp initiativ som finns”, säger Ulrica Ramstedt, planeringsledare i Göteborgs Stad.


Ulrica Ramstedt, planeringsledare i Göteborgs Stad.

Den 25-27 augusti är det dags för Frihamnsdagarna vars syfte är att stärka demokratin och bidra till förändring. I år finns det 150 programpunkter på sju olika scener och över 100 utställare. Göteborgs Stad är partner till Frihamnsdagarna, genom förvaltningen demokrati och medborgarservice, och har en utställningsplats i en av paviljongerna. Där lyfts tre teman under de tre dagarna.

– På torsdagen är temat demokrati och delaktighet med fokus på hur vi  tillsammans kan utveckla staden för att kunna ge likvärdig kommunal service och skapa en stad för alla, säger Ulrica Ramstedt.

Workshop och samtal

På torsdagen blir det bland annat en workshop om klarspråk och tillgänglighet på webben, besök av åldersvänliga Göteborg och av Föräldraskapsstödjarna samt föredrag av Teckenspråksforum.

Kraftsamling för klimatföregångare

 På fredagen är temat klimatomställning och då har miljöförvaltningen en kraftsamling för klimatföregångare. Det är 100 månader kvar till december 2030 då Göteborgs Stad ska ha ett klimatutsläpp så nära noll som möjligt. Göteborg är också en av hundra städer i EU som ska gå före i arbetet med omställningen.

– Under förmiddagen är det ett program och därefter ett arbetspass där deltagarna gemensamt får forma nästa nivå av klimatkontrakt, som är en viktig framgångsfaktor när man ska samverka i en komplex omställning.

Fokus på göteborgarna

Medan torsdagen och fredagens aktiviteter är mer riktade mot tjänstepersoner och andra som är intresserade av omställning, ligger fokus under lördagen på alla stadens invånare.

– Lördagens tema är såväl demokrati och delaktighet som klimatomställning. Och framför allt vill vi möta göteborgarna i vad de själva vill prata med sin kommun om.

Gratis för alla

På lördagens schema finns samtal om allt från stadens insatser för att stärka valdeltagandet till klimataktivism i olika former.  Frihamnsdagarna är gratis och öppna för alla. Göteborgs Stads program går att ta del av via länken nedan.