Yttrandefrihetsveckan 10-16 november på Stadsbiblioteket handlar om den grundlagsskyddade rätten att offentligt uttrycka tankar, åsikter och känslor. Dramaelever från Munkebäcksgymnasiet inleder veckan på onsdag 10.00 med en tyst installation på temat.

Yttrandefrihetsveckan är ett samarbete mellan ABF, Göteborgs stadsbibliotek och Munkebäcksgymnasiet.

– Syftet är att lyfta yttrandefriheten och spegla den från flera olika håll, säger Anna Sandkvist på stadsbiblioteket.

Munkebäckselever ställer ut

Veckan består av två huvudspår. På kvällarna diskuteras demokratibegreppet inom de olika konstarterna – bild, musik, film och scen. Främjar eller stävjar kulturen och våra kulturinstitutioner yttrandefriheten?

Under dagtid presenteras ett antal organisationer med verksamhetsområden som handlar om demokrati. Svenska Freds, Amnesty International, Grunden Media, Medieverkstan och RFSL medverkar med utställningar, föreläsningar och workshops.

– Dessutom deltar elever från Munkebäcksgymnasiets samhälls- och mediaprogram med en utställning som pågår hela veckan. De tolkar begreppet genom intervjuer, fotografier och målningar, säger Anna Sandkvist.

Fotnot:
Enligt grundlagen är ”varje svensk medborgare gentemot det allmänna tillförsäkrad rätt att offentligen uttrycka tankar, åsikter och känslor. Yttrandefriheten har till ändamål att säkra ett fritt meningsutbyte, en fri och allsidig upplysning och ett fritt konstnärligt skapande.”