Kunskap bästa skyddet. Vem är det säkraste ligget? Och vad är skillnaden mellan hiv och aids? Det är två frågor i "Hivtestet" som lanseras inför World Aids Day på måndag 1 december. World Aids Day-nätverket ordnar en rad aktiviteter för att öka kunskapen om skillnaden mellan oupptäckt hiv-infektion, respektive att leva med hiv med behandling.

Okunskap och fördomar är ofta ett värre problem än viruset för dem som lever med hiv. När hiv först började spridas på 1980-talet talade man ofta om hiv och aids på samma gång. Sedan dess har förbättrad medicinering förändrat läget radikalt.
Idag går det att leva ett helt liv med hiv, utan att det vare sig utvecklas till aids eller är smittsamt.

– Det är jätteviktigt att få ut den aktuella kunskapen. Okunskap och fördomar påverkar personer som lever med hiv jättemycket. För många mer än vad viruset och den kroniska sjukdomen gör, säger Hanna Rahm, utvecklingsledare för sexuell hälsa/hivprevention på Social resursförvaltning.

Virusnivåer omätbara vid behandling
För drygt ett år sedan gav Smittskyddsinstitutet ut en rapport baserad på forskning som visade att överföringsrisken är minimal för den som har hiv och får bra behandling. Medicineringen gör nämligen att virusnivåerna trycks ner till en nivå som är så låg att den är omätbar.

Rapporten har lett till förändringar i den så kallade informationsplikten. Den som får behandling och har gått på regelbundna läkartester sedan en viss tid måste inte längre berätta om sin hiv-status för eventuella sexpartners.

– Det är fullständigt rimligt. För överföringen av hiv sker inte från personer som får behandling. Det sker från dem som inte har testat sig och som inte vet om sin hiv-status, säger Hanna Rahm.

Detta har att göra med att virusnivåerna, och därmed överföringsrisken, är som högst hos den som just infekterats av hiv.

Eko från 1980-talet
Trots att de nya rönen om hiv kom för ett år sedan är de ännu inte så kända. Skräcken från aids-epidemin från 1980-talet ekar fortfarande.

– Personer som inte vet så mycket om hiv tror att man behöver akta sig för personer som lever med hiv. Det finns till och med de som inte vågar ta i hand, eller som tror att det kan överföras via offentliga toaletter eller insektsbett, något som är helt omöjligt.
Inför Världsaidsdagen den 1 december lanserar WAD-nätverket ett webbquiz där man kan testa sina kunskaper om hiv. Det anordnas också flera aktiviteter runt om i stan. Bland annat berättar Tristan Troby om sitt arbete med att utveckla ett aids-program i kurdiska delen av Irak.

På måndag klockan 18 blir det mässa i Domkyrkan för att uppmärksamma världsaidsdagen, med musik och sång.