Det blir Thomas Segenstedt som tar över som stadsdelschef i Gunnared. Han efterträder Lars Muregård som aviserade sin avgång i början av mars.

Thomas Segenstedt kommer närmast från SDF Centrum där han varit stadsdelschef sedan 2004. Förra året ansvarade han för utredningen som ledde fram till bildandet av kunskapscenter mot organiserad brottslighet i Göteborg.

Thomas Segenstedt tillträder sin nya tjänst den 1 april.