Thomas Segenstedt, tillförordnad stadsdelschef i Centrum sen den 1 april, är föreslagen som stadsdelschef efter Helén Eriksson-Elf som nu är direktör för stadskansliets organisationsutvecklingsenhet.

20 personer sökte tjänsten, både SDF Centrums presidium och de fackliga organisationerna är eniga om förslaget som tas upp till beslut i stadsdelsnämnden den 22 juni.