Formellt beslut 28 november. Thomas Segenstedt, stadsdelsdirektör i Majorna-Linné, planerar att gå i pension nästa höst. Formellt beslut fattas av stadsdelsnämnden i Majorna Linné den 28 november.

Thomas Segenstedt, som fyller 67 år i augusti nästa år, började 1986 som socionom på Socialbyrå 5 och har sedan dess haft en rad olika uppdrag inom Göteborgs Stad. De senaste 13-14 åren har han varit stadsdelschef och stadsdelsdirektör i stadsdelsförvaltningarna Centrum, Gunnared, Lärjedalen och Angered. Och nu är han alltså stadsdelsdirektör i Majorna-Linné.

Stadsdelsnämnden i Majorna-Linné kommer att fatta det formella beslutet om entledigande på sitt sammanträde den 28 november. Nämndens ordförande och presidium har inlett processen att rekrytera en ny stadsdelsdirektör.