Uppgifter där förre stadsdirektören Roger Bodin anklagades för sexuella trakasserier bekräftas delvis i Ingela Thylefors utredning som presenterades på torsdagen. Utredningen slår också fast att det finns tydliga brister när det gäller arbetsklimatet på stadskansliet som samordnar och leder Göteborgs Stad.

Det var efter ett anonymt brev där förre stadsdirektören Roger Bodin anklagades för sexuella trakasserier som utredningen startade i höstas. Sedan dess har Thylefors anonymt samtalat med 55 personer på stadskansliet, 15 av dessa är chefer och fem politiker. Hennes uppdrag har varit bringa att klarhet i brevet om Bodin och att belysa klimatet på stadskansliet. Stadskansliet är den tjänstemannaorganisation som gör utredningar och arbetar för kommunstyrelsen.

Anonyma brevskrivare fortsatt anonyma

De som skrivit det anonyma brevet har inte trätt fram under utredningen, trots att full anonymitet garanterats.

– Jag är besviken att de inte trätt fram, säger Ingela Thylefors, docent vid Göteborgs universitet.

Men en handfull omdömesgilla personer bekräftar uppgifterna i det anonyma brevet om att Bodin åtminstone vid ett par tillfällen uppträtt berusad och då ägnat sig åt ”ovälkommet uppträdande av sexuell natur”. Två av dessa personer är kvinnor som själva blivit utsatta för tafsande eller verbalt närmande av Bodin. Men flera av dessa personer tycker inte att det inträffade har den volym som antyds i brevet. Men de anser att Bodin som chef helt klart har gjort fel och upprätt omdömeslöst.

Bodin vet vad han gjort

Roger Bodin som tidigare i höstas lämnade sin plats som stadsdirektör har också blivit utfrågad av Ingela Thylefors. Enligt utredningen har Bodin insikt om de övertramp han gjort. Samtliga anställda som deltagit i utredningen prisar samtidigt Bodins kompetens och duglighet. Att vara stadsdirektör i Göteborgs Stad beskriv av många som ”ett omöjligt uppdrag”, på grund av tung arbetsbelastning, ganska begränsat handlingsutrymme och brist på socialt stöd.

Thylefors betonar att det inte är en utredning om klimatet i Göteborgs Stad eller i kommunstyrelsen utan att det handlar om stadskansliet.

– Stadskansliet är inte fläckfritt utan har brister precis som på andra arbetsplatser, säger Thylefors.

66F4.jpg


Både bra och dåligt

De frågor som de intervjuade fått svara på visar samtidigt att många trivs och att stämningen är god. Förtroende för den politiska ledningen, kommunstyrelsen, är däremot lägre. Jämställdheten uppfattas varken som bra eller dålig.

Enligt utredningen är det bemötande, respekt och dialog som brister på stadskansliet. Många, men inte alla intervjuade, berättar om ett klimat som präglas av rädsla , bristande tillit, tystnad och ja-sägande, där uppriktighet och avvikande åsikter straffar sig.

Som straff beskriver en del av de tillfrågade att den som blir besvärlig hamnar i karantän, börjar förlora arbetsuppgifter eller blir övertalig.

Efterlyser förändringar

Utredningen slår också fast att det inte finns någon naturligt instans för personalen att vända sig till om problemet gäller den närmaste chefen. Facken fungerar inte i detta fall enligt utredningen.

Thylefors efterlyser en förstärkt personalfunktion på stadskansliet, ett bättre ledarskap där det är naturligare för medarbetaren att gå till sin chef och hon efterlyser ett vitaliserat fackligt arbete på arbetsplatsen. Det är också viktigt att få till stånd en klimatförändring mellan tjänstemän på stadskansliet och kommunstyrelsen.

– Jag anser att man måste prata i klartext och börja prata med varandra. Jag börjar tro att det är en myt att det är lågt i tak. Ska man bryta detta måste man börja prata med varandra, säger Thylefors.