Staden och dess invånare kan speglas på många olika sätt. Var och en bär med sig sin egen skärva, sitt kulturarv. En viktig skärva handlar om varvsepoken. Den kan du ta del av på nya webbsajten Tidsspeglar.

På Tidsspeglar (www.tidsspeglar.goteborg.se) samlas göteborgarnas egna berättelser.

– Vi vill skapa förståelse och engagemang hos grupper, för att de ska ta aktiv del i att ta hand om sitt kulturarv, säger Mats Sjölin på Stadskansliet, som ansvarar för webbplatsen.

Han konstaterar att det är en gigantisk fråga. Därför har man gjort vissa prioriteringar.

– Den ena är varvshistorien. Berättelserna om den epoken. Att aktivera sig själv och vidareförmedla det här, säger han.

Det är alltså upp till var och en att delta med egna berättelser. Man kan lämna texter direkt till hemsidan eller få stöd och hjälp att göra det (kontaktvägar och information finns på hemsidan).

Berättarcaféer

Ett annat sätt att förmedla och dokumentera kulturarvet görs i samarbete med Varvshistoriska föreningen och Älvstrandens bibliotek på Lindholmen. I biblioteket anordnas ”Berättarcaféer” 28 februari, 21 mars och 25 april, med start 18.30 varje kväll.

– Vi samlar ihop folk som berättar vidare för andra. Historier ur livet, alltså. Vem som helst får delta, understryker Mats.

En av deltagarna är författaren Stig Hansén, som gjort intervjuboken ”Lindholmen berättar”. En annan bok, som fungerar som inspirationskälla, är en dagbok av Axel Lindkvist, som kom till Lindholmen på 1880-talet och dog där 1953.

Ett annat prioriterat område för Tidsspeglar är förortsproblematiken och människor med en annan etnisk bakgrund.

– Här har vi inte kommit lika långt, men vi har satt igång diskussioner med bl a den somaliska invandrarföreningen. Vi vill hemskt gärna komma i kontakt med människor som vill berätta om sina liv, säger Mats.