På uppdrag av Göteborgs sociala resursnämnd har tiggarna i centrala staden kartlagts. Totalt 19 personer är intervjuade. Resultatet ger ytterligare belägg för att tiggarna inte är organiserade i några kriminella ligor, utan har tagit sig hit på egen hand.

Polisen har redan avfärdat de omdiskuterade misstankarna om att de tiggare som synts de senaste åren i centrala Göteborg skulle vara organiserade i kriminella ligor.

Sociala resursnämndens kartläggning, som genomförts av Fältgruppen City, ger samma slutsatser.

Urskiljer två grupper

− Det kan vi nog helt avfärda som en myt. Det finns ju andra kriminella ligor, som ficktjuvsligor, men att tigga är inte tillräckligt lukrativt för något sådant, säger Malin Andersson, socialsekreterare på Fältgruppen City, som arbetat med kartläggningen.

De 19 personer som fältassistenterna har träffat kommer från Slovakien, Rumänien och Ungern. Alla har romskt ursprung och är mellan 17-60 år. Tre av dem är kvinnor.

Fältgruppen har kunnat urskilja två grupper av tiggare: hemvändare och resanden. Hemvändarna är borta hemifrån en kortare period för att sedan återvända hem igen. De resande har som livsstil att vara på resande fot och åker till någon annan stad efter Göteborg.

− Hemvändarna är helt klart i majoritet här. De kommer hit en kort tid för att kunna skapa sig ett bättre liv på de pengar de får ihop, även om det inte blir så mycket, säger Malin Andersson.

Berättade för tolk

Nästan alla har valt att åka till just Göteborg för att de känner någon som redan har varit här.

− De kan få tips om var man kan tigga och det blir även tryggare än att åka till en helt okänd stad, säger Malin Andersson.

Var det svårt att komma i kontakt med tiggarna?

− Utan tolk hade det inte gått. Vi försökte först lite på engelska, men det var inte många som kunde så mycket och det gjorde dem också mer misstänksamma. Flera av dem har inte så goda erfarenheter av polis och myndigheter. Men när vi hade tolk berättade de gärna om sina liv, säger Malin Andersson.

Hon säger att hon tror att det även fortsatt kommer vara lagligt att tigga och att det är något göteborgarna får vänja sig vid.

− Hädanefter kommer det att finnas tiggare i Göteborg. Ibland många, ibland lite färre. Tiggare har länge varit en del av den europeiska stadsbilden. Nu har det kommit till oss.