Späckat program i tre dagar. På måndag 14 maj firas Teckenspråkets dag. Då kan göteborgarna bland annat ta del av en föreställning av Tyst teater på Stadsbiblioteket och en mimföreställning på Alfons Åbergs kulturhus. ”Den här dagen vill vi lyfta tillgängligheten för döva”, säger Marie Rosberg på Teckenspråksforum I Göteborgs Stad som är arrangörer.

– Programmet har växt från år till år. Först var det ett arrangemang vi hade tillsammans med Stadsmuseet. Men vi har hjälpt till med tillgängligheten på flera ställen i stan och uppmuntrat dem att vara med på Teckenspråkets dag, säger Marie Rosberg.

Teckenspråkets dag 2018 arrangeras av Teckenspråksforum i Göteborgs Stad tillsammans med Göteborgs konstmuseum.

”Föreläsningen är en ögonöppnare”
Årets program sträcker sig över tre dagar, 13–15 maj. På programmet finns bland annat föreläsningen Kunskap förebygger, Konstmuseet 15 maj klockan 13–14, som handlar om översättning mellan teckenspråk och svenska och varför det är viktigt.

– Föreläsningen är lite av en ögonöppnare. Niclas Björkstrand är döv och pratar bra och lite roligt runt kulturkrockar mellan den hörande världen och dövvärlden.

Programmet riktar sig till alla åldrar. De yngre kan bland annat gå på föreställning av Tyst teater på Stadsbiblioteket. En sagoberättare plockar sagor och berättelser ur sin kappsäck. Passar för barn 5–9 år. Teatern är på teckenspråk.

Teckenspråkets dag handlar om att göra teckenspråket mer synligt och visa varför det är viktigt att få information på modersmålet. Syftet är också att höja kompetensnivån inom Göteborgs Stad.

– Utanför det öppna programmet arrangerar vi två frukostföreläsningar för tjänstemän inom Göteborgs Stad som möter döva i sitt arbete.

Hedersutnämnande delas ut
Teckenspråksforum som arrangerar Teckenspråkets dag är ett informations- och kunskapscenter som arbetar med att öka möjligheten till delaktighet och integration för den teckenspråkiga medborgaren.

Varje år delar Teckenspråksforum ut ett Hedersomnämnande som går till en person eller verksamhet som på något sätt arbetat aktivt för att öka tillgängligheten för döva och uppmärksamma teckenspråket.

– Det delas ut på Konstmuseet klockan 10, tisdag 15 maj. Förra året gick hedersutnämnandet till Alfons Åbergs kulturhus, säger Marie Rosberg.

Teckenspråkets dag firas den 14 maj varje år, vilket är det datum då Riksdagen godkände teckenspråk som dövas modersmål detta 1981.