Hur tillgängliga är stadens publika lokaler? Det inventerar och publicerar nu Göteborgs Stads förvaltningar och bolag. I dagsläget är 249 objekt redovisade på webben med detaljerad information om hissar, toaletter och allergiframkallande växter i bibliotek och receptioner.

Det offentliga rummet är långt ifrån lättåtkomligt för alla. Därför satsar kommunen nu på att förbättra informationen om olika lokalers tillgänglighet, utifrån om man har svårt att se, höra, förstå, röra sig, eller tåla vissa ämnen.

Informationen finns på goteborg.se

– Vi fokuserar alltså inte bara på rörelsehindrades informationsbehov, vilket är ett vanligt missförstånd när man pratar tillgänglighet, säger Anna Taserud, projektledare på fastighetskontoret.

Redan 1999 beslutade kommunfullmäktige om att inventera offentliga lokaler och göra guider för funktionshindrade. Visst arbete genomfördes, men guiderna uteblev.

51B0_2.jpg
– Beslutet aktualiserades igen för två år sedan, när vi fick möjlighet att utnyttja en tillgänglighetsdatabas som Västsvenska turistrådet utvecklat. Och nu är det inte tryckta broschyrer som gäller längre, utan informationen finns på goteborg.se.

Ner i minsta vinkel

Personal på alla stadsdelsförvaltningar har fått utbildning i systematisk inventering, ända ner i minsta vinkel och vrå, bredd och djup och lutning. Det handlar om bibliotek, samlingslokaler, receptioner, gymnastiksalar, träffpunkter för äldre, fritidsgårdar, simhallar och kulturhus med mera. I genomsnitt finns det cirka 15 publika lokaler i varje stadsdel.

– Vi har hjälpt till med de fem första inventeringarna, sedan fortsätter de på egen hand. När informationen matats in i databasen genereras en länk som man sedan kan publicera på nätet, förklarar Anna Taserud.

Serviceguiden utvecklas med nytt gränssnitt

Tajmingen blev bra eftersom portalen goteborg.se lanserades för ett år sedan. Där finns redan serviceguiden med alla stadens verksamheter samlade på ett ställe, som nu också utvecklas och får ett nytt gränssnitt i juni.

För tillfället är 249 verksamheter inventerade – och fler lär de bli. Näst på tur är fackförvaltningar och bolag med gott om publika lokaler, som till exempel idrott- och föreningsförvaltningen och utbildningsförvaltningen.

Stort genomslag i landet

– GotEvent, som driver Ullevi, Scandinavium och Valhalla, har vi också börjat utbilda nu, säger Anna Taserud.

Tillgänglighetsdatabasen har fått stort genomslag i landet. 30 kommuner i Västra Götalandsregionen har tecknat ett nyttjanderättsavtal med Västsvenska Turistrådet, liksom Region Blekinge, Västerbotten och Region Skåne.

52AC.jpg

I serviceguiden går det att välja vilken tillgänglighetsinformation man behöver. Se länk nedan för exemplet från Hisingens resursbibliotek.

Fotnot:
20 procent av Sveriges befolkning mellan 16 och 64 år har någon form av funktionsnedsättning.