Fortsatta diskussioner om fordonen. I augusti fanns cirka 5 000 elsparkcyklar på Göteborgs gator. Problemet med felparkerade elsparkcyklar är komplext och Göteborgs Stad jobbar med frågan. Från 1 november kommer företagen att behöva markupplåtelse för att bedriva uthyrning, vilket innebär tydligare villkor.

Den vanliga trafiklagstiftningen gäller för elsparkcyklar. Men det finns restriktioner på vissa gator och platser i Göteborg som bygger på överenskommelser mellan elsparkscykelföretagen och Göteborgs Stad. Förra hösten kom parterna till exempel överens om hastighetsbegränsningar på vissa centrala gator. Det blev också otillåtet att parkera elsparkcyklarna på vissa gator och i vissa parker.

Parkeringsfrågan är dock fortfarande het. Precis som andra fordon får elsparkcyklarna inte parkeras så att de hindrar framkomligheten och utgör en fara för andra trafikanter.

”Fråga som väcker känslor”

Felparkerade fordon plockas i dag inte bort av Göteborgs Stad. I stället är det företagen som har ansvaret att flytta på elsparkcyklarna när de får in klagomål.

– Vi kommer att få se fortsatta diskussioner om det här. Det är en stor fråga som väcker känslor, säger Fredrik Einarsson, trafiksamordnare på Trafikkontoret.

Från 1 november kommer elsparkcykelföretagen att behöva tillstånd – en så kallad markupplåtelse – från Polismyndigheten för att ställa upp sina fordon i staden.

– Jag tror inte att göteborgaren kommer att märka någon skillnad. Men för Trafikkontoret innebär det att verksamheten blir mer reglerad än tidigare. Villkoren blir tydligare och uppfyller företagen inte dem kan vi, om det blir riktigt illa, neka företag tillstånd. Tillstånden innebär också att vi får bättre kontroll över hur många elsparkcyklar för uthyrning som finns i Göteborg.

P-bot kan ej ges

En elsparkcykel är inte ett registrerat fordons. Det innebär att de inte kan övervakas av parkeringsvakter och därmed heller inte ges en p-bot. Däremot ska allmänheten kunna kontakta företagen och anmäla felparkerade fordon.

– Problemet är tyvärr dock väldigt stort och företagen har svårt att hinna med. Vi för en regelbunden dialog för att hitta lösningar på de problem som finns, säger Fredrik Einarsson.

Du som hittar felparkerade elsparkcyklar kan förutom att kontakta företaget direkt använda dig av appen Felsparkerad: felsparkerad.se. Uppgifterna skickas då direkt till rätt företag med en kopia för kännedom till kommunen.

– Ett av kraven vi kommer att ställa på företagen – för att de ska kunna få polistillståndet – är just att de måste arbeta med felanmälda och felparkerade cyklar.