Tänk på vem du skriver för, det finns ingen anledning att krångla till språket. Och skriv konkret i raka meningar. Dessa uppmaningar har ett trettiotal enhetschefer och tjänstemän i Örgryte och Härlanda fått på en skrivarkurs under våren. ”Jag tror inte att folk skriver krångligt för att jäklas men det finns en slags skrivkultur inom stan, säger en av kursledarna, Mikael Westerlind.

Skrivarkursen har vänt sig till alla som skriver i jobbet i Härlanda och Örgryte. Stadsdelsförvaltningarna har gått ihop och hittills kört tre kursomgångar för sammanlagt trettio personer.

Subsantivsjukan är utbredd

Det var många år sedan Göteborgs stad ordnade skrivarkurser i större skala för tjänstemän, och intresset för kursen har varit stort.

– Många har känt sig lite osäkra och gått kursen för att lära sig mer om skrivregler rent allmänt. Vi hoppas att det här ska sprida sig och finns det intresse från andra delar av stan så kan vi kanske tänka oss att ge kursen där också, säger Mikael Westerlind, som är journalist och informatör på stadsdelsförvaltningen i Härlanda.

Substantivsjukan är enligt Mikael Westerlind utbredd i det kommunala språket. Som att skriva ”erlägga betalning” istället för ”betala”, eller ”anföra klagomål över” istället för ”klaga över”.

Yngre skriver också krångligt

– Får man korn på substantiveringarna så kan man formulera om och då blir språket mer levande, rakare och enklare, säger Mikael Westerlind

Anmoda, beakta, därest och eljest är också ord som han helst vill slippa se i tjänsteutlåtanden och andra kommunala handlingar. Men några riktiga skräckexempel tycker han inte finns i Härlanda men kanske på andra håll i stan.

Deltagarna har fått tips om handgripliga knep för att göra skrivprocessen lättare. De har också gjort praktiska övningar, till exempel skrivit om svårbegripliga meningar för att göra dem mer konkreta och lättlästa.

Akademiska uppsatser sätter spår

”För förvaltningens vidkommande föreligger inget behov av fordonen” och ”Detta innebär en väsentlig högre kostnad för förvaltningen” blir enkelt uttryckt, ”Förvaltningen behöver inte bilarna” och ”Det blir dyrare för förvaltningen”.

– Det finns en attityd att man i vissa sammanhang vill skriva på ett ganska stelbent sätt. Det är nog mer för att man tror att det måste vara så. Delvis är det en generationsfråga men jag har också träffat på yngre människor som skriver onödigt krångligt.

– Jag tror att det är de akademiska uppsatserna som lever vidare, och det är inget ont i dem, men det är inte alltid det sättet som är det bästa att skriva på, säger Mikael Westerlind.

6306.jpg

4A3E.jpg