“Inte bra att bli nikotinberoende i unga år”. Nästa vecka är det Tobaksfria veckan i hela Sverige. I Göteborgs Stad får skolpersonal utbildning i hur de kan arbeta med tobaksfri skoltid. “Det är inte bra att bli nikotinberoende i unga år, det är en vanlig inkörsport till annat beroende, man blir lättare förtjust i alkohol, cannabis eller olika morfinpreparat”, säger lungläkaren Matz Larsson.

Matz Larsson är överläkare på hjärt-lungfysiologikliniken vid Universitetssjukhuset i Örebro och docent vid Lunds universitet. Foto: Privat

Tobaksfria veckan började redan på 1970-talet, då som Rökfria veckan, och är en kampanj mot att använda tobak. I Göteborgs erbjuds rektorer, elevhälsopersonal och skolpersonal från årskurs sex i grundskolan till gymnasieskolan en digital utbildning den 19 november. Den handlar om hur man kan jobba med tobaksfri skoltid för att hjälpa eleverna att inte använda tobak.

– Då föreläser Niklas Odén, utredare på kompetenscenter för barn och unga i Stockholm, som är expert på en metod kring tobaksfri skoltid. Han har arbetat i projekt med att göra skolor helt tobaksfria, säger Maria Martini, utvecklingsledare för ANDTS-prevention i Göteborgs Stad.

– Det innebär att man inte får använda någon form av tobak eller tobaksliknande produkter under skoltid. Det förbudet gäller alla på skolan, elever, personal och besökare.

Louise Ademark, docent i neurobiologi, Sahlgrenska akademin/Göteborgs universitet, forskar på nikotin och beroende.

– Hon kommer att prata om hur nikotinet påverkar kroppen, hjärnan och beroendeutveckling. Mycket intressant, säger Maria Martini som också är en av föreläsarna.

Oroväckande att fler snusar

 Maria Martini berättar att tobak är något som de flesta ungdomar börjar experimentera med när de är mellan 13 och 19 år. Daglig användning av cigaretter har generellt minskat i Göteborg de senaste åren, men hon tycker det är oroväckande att fler Göteborgsungdomar snusar.

– Tobaksindustrin marknadsför snuset men också tobaksfria snussorter. Nikotinet som finns i dessa produkter är utvunna ur tobaksblad. Falsk marknadsföring som ungdomarna lätt går på. Tobaksfri skoltid är ett sätt skydda ungdomarna och ge dem en tobaksfri uppväxt, och det vi vill inspirera till.

– Förebygga ska man göra så tidigt som möjligt, innan de ens kommit i kontakt med drogerna. För ju yngre du är när du kommer i kontakt med kemiska ämnen, oavsett om det är alkohol eller nikotin, desto snabbare anpassar sig hjärnan, säger Maria Martini.

Påverkar kroppen olika

Att använda tobak påverkar kroppen lite olika beroende på om man inhalerar eller stoppar tobaken under läppen.

– Nikotin ger snabbare hjärtfrekvens, blodtrycksstregring, kärlsammandragningar så att man blir kallare om fingrarna och det påverkar blodkärlen som blir tillfälligt stelare om man får i sig nikotin, säger Matz Larsson, överläkare på hjärt-lungfysiologikliniken vid Universitetssjukhuset i Örebro och docent vid Lunds universitet.

Mycket att vinna på att sluta

 Det finns stora vinster av att sluta för dem som använder tobak och förändringarna märks snabbt, till exempel om man slutar röka.

– Det största och viktigaste resultatet är att kolmonoxid går ur kroppen på ett dygn, det är ett kvävande gift som blockerar syreupptagningsförmågan i kroppen. Flimmerhåren och hjärtkärlen påverkas av rökning. Ett år efter rökstopp har man halverat överrisken för hjärt-kärlsjukdom. Fortsätter man att vara rökfri en längre tid kommer det till slut att vara ganska likt dem som aldrig rökt, säger Matz Larsson.

Att sluta minskar också risken för cancer och stroke.

– Det är så fantastiskt för kroppen att sluta röka, det är den mest underskattade behandlingsformen vi har i dag. Om personen är 30 år så finns det mycket statistik som talar för att den vinner tio levnadsår på att sluta röka, en enorm förbättring av hälsan, säger Matz Larsson.

Fler vill sluta under pandemin

 Antalet rökare i Sverige sjunker nästan varje år. Enligt statistiken röker ungefär sju procent av svenska befolkningen dagligen, Matz Larsson tror att siffran är något högre. Under covid-19-pandemin har fler vänt sig till den nationella sluta-röka-linjen.

– Rökning och covid-10 är svårt att studera, de artiklar jag läst har sagt att rökning och tidigare rökning är riskfaktorer för svårare covid. Det tycker jag att man kan säga, det är inte så förvånande med tanke på att rökare får kol och hjärt-kärlsjukdom i mycket större utsträckning än icke rökare. Därför är det många fler som i större utsträckning vill sluta röka nu under pandemin.

Matz Larsson brukar ibland jämföra behandlingar mot varandra och räkna ut kostnaden per vunnet levnadsår.

– Att hjälpa någon att sluta röka är relativt billigt med mediciner och samtalsstöd. Säg att det kostar 3000 kronor och personen är 50 år, då vinner den sex levnadsår på att sluta röka. Då handlar det om 500 kronor per levnadsår.

Matz Larsson forskar om tobaksavvänjning. Det finns en rökstoppsdatabas under uppbyggnad i Sverige som utformas efter ett danskt exempel.

– Syftet är att få in så mycket av den professionella tobaksavvänjningen i Sverige som möjligt, för att få bättre utvärdering av resultat och kunna slipa våra behandlingsprogram, berättar han.