Ska ge bättre kvalitet på tolktjänster. Språktolkarna i Göteborg ska nu organiseras på samma sätt som brandförsvaret - i ett kommunalförbund. En reaktion på att lagen om offentlig upphandling, LOU, har lett till lägre kvalitet.

Från 1 april ingår Göteborgs Stads tolkcentral i det nya kommunalförbundet Tolkförmedling Väst. Det omfattar även Borås, Mariestad, Trollhättan och Uddevalla kommuner samt Västra Götalandsregionen.

– Jättebra. Här har politikerna tagit ett grepp för att säkra kvalitén på tolktjänsterna. Västra Götalandsregionen kommer att bli ett föredöme, säger Dan-Eve Johansson, verksamhetschef för Göteborgs Stads tolkcentral.

Vill ha säker tolkservice
Han har varit i branschen länge och kan vittna om att LOU och konkurrensen från oseriösa privata företag lett till brister och låg kvalitet i många år. Orsaken är att kunderna – oftast statliga och regionala myndigheter – valt det billigaste alternativet.

– Kunderna vill ha en säker tolkservice, men har ofta fått folk som inte kan tolka. Detta är ju ett yrke, det räcker inte med att komma från ett visst land för att kunna tolka, säger Dan-Eve Johansson.

Trots klagomål och brister har oseriösa företag kunnat hålla sig kvar på marknaden länge, en del i 10–15 år. Kraven i LOU och det faktum att tolkarna inte är anställda utan tar uppdrag som ”fria uppdragstagare” har underlättat för dem som inte är så seriösa.

”Allt svårare att hitta kompetenta tolkar”
Det nya kommunalförbundet Tolkförmedling Väst innebär att privata företag inte längre får tolka åt medlemskommunerna och landstinget/regionen, men har fortfarande chans på den statliga och privata marknaden.

Enbart Göteborgs tolkcentral förmedlar tolktjänster för 86 miljoner kronor på ett år, vilket motsvarar 140.000 timmar.

– Vi kan vi få in 700–800 order per dag. Behovet ökar hela tiden och det blir allt svårare att hitta kompetenta tolkar, säger Dan-Eve Johansson.

Flyttar till Amerikahuset i maj
Göteborgs Stads tolkcentral har idag tillgång till cirka 600 tolkar. På kansliet vid Skeppsbron jobbar 25 anställda med att expediera uppdragen.

– De anställda kommer att gå över i den nya organisationen 1 april, på samma villkor som idag. Och då passar jag på att gå i pension och lämnar över till den nya chefen Linda Sahlén, säger Dan-Eve Johansson.

I maj flyttar Göteborgs tolkcentral till nya lokaler i Amerikahuset vid Stigbergskajen.